Home
WebLakes.com
WebMET
Terrain Data
US
7.5-min DEM
1-deg DEM
SRTM1
Global
SRTM3
SRTM30
GTOPO30
LULC Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Global
GLCC
DLG Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Contact
About
LINCOLN - New Mexico

DLG Data (Lat/Long)


Boundaries
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
CARRIZOZO   E   -10530'00"   -10515'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   E   -10515'00"   -10500'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   E   -10530'00"   -10515'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   E   -10515'00"   -10500'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   W   -10600'00"   -10545'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   W   -10600'00"   -10545'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   W   -10545'00"   -10530'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   W   -10545'00"   -10530'00"    3330'00"    3345'00"
CORONA   E   -10530'00"   -10515'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   E   -10515'00"   -10500'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   E   -10530'00"   -10515'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   E   -10515'00"   -10500'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   W   -10600'00"   -10545'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   W   -10545'00"   -10530'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   W   -10600'00"   -10545'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   W   -10545'00"   -10530'00"    3415'00"    3430'00"
FORT SUMNER   W   -10500'00"   -10445'00"    3400'00"    3415'00"
FORT SUMNER   W   -10500'00"   -10445'00"    3415'00"    3430'00"
OSCURA MOUNTAINS   E   -10615'00"   -10600'00"    3345'00"    3400'00"
OSCURA MOUNTAINS   E   -10630'00"   -10615'00"    3330'00"    3345'00"
OSCURA MOUNTAINS   E   -10615'00"   -10600'00"    3330'00"    3345'00"
ROSWELL   W   -10500'00"   -10445'00"    3315'00"    3330'00"
ROSWELL   W   -10500'00"   -10445'00"    3300'00"    3315'00"
RUIDOSO   E   -10530'00"   -10515'00"    3300'00"    3315'00"
RUIDOSO   E   -10515'00"   -10500'00"    3300'00"    3315'00"
RUIDOSO   E   -10530'00"   -10515'00"    3315'00"    3330'00"
RUIDOSO   E   -10515'00"   -10500'00"    3315'00"    3330'00"
RUIDOSO   W   -10600'00"   -10545'00"    3315'00"    3330'00"
RUIDOSO   W   -10545'00"   -10530'00"    3315'00"    3330'00"
SALT CREEK   W   -10500'00"   -10445'00"    3345'00"    3400'00"
SALT CREEK   W   -10500'00"   -10445'00"    3330'00"    3345'00"
TULAROSA   E   -10615'00"   -10600'00"    3315'00"    3330'00"
TULAROSA   E   -10630'00"   -10615'00"    3315'00"    3330'00"

Back to Top

Hydrography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
CARRIZOZO   E   -10530'00"   -10515'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   E   -10530'00"   -10515'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   E   -10515'00"   -10500'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   E   -10515'00"   -10500'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   W   -10600'00"   -10545'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   W   -10600'00"   -10545'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   W   -10545'00"   -10530'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   W   -10545'00"   -10530'00"    3345'00"    3400'00"
CORONA   E   -10530'00"   -10515'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   E   -10530'00"   -10515'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   E   -10515'00"   -10500'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   E   -10515'00"   -10500'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   W   -10600'00"   -10545'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   W   -10545'00"   -10530'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   W   -10600'00"   -10545'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   W   -10545'00"   -10530'00"    3400'00"    3415'00"
FORT SUMNER   W   -10500'00"   -10445'00"    3415'00"    3430'00"
FORT SUMNER   W   -10500'00"   -10445'00"    3400'00"    3415'00"
OSCURA MOUNTAINS   E   -10615'00"   -10600'00"    3345'00"    3400'00"
OSCURA MOUNTAINS   E   -10615'00"   -10600'00"    3330'00"    3345'00"
OSCURA MOUNTAINS   E   -10630'00"   -10615'00"    3330'00"    3345'00"
ROSWELL   W   -10500'00"   -10445'00"    3300'00"    3315'00"
ROSWELL   W   -10500'00"   -10445'00"    3315'00"    3330'00"
RUIDOSO   E   -10530'00"   -10515'00"    3315'00"    3330'00"
RUIDOSO   E   -10515'00"   -10500'00"    3315'00"    3330'00"
RUIDOSO   E   -10515'00"   -10500'00"    3300'00"    3315'00"
RUIDOSO   E   -10530'00"   -10515'00"    3300'00"    3315'00"
RUIDOSO   W   -10600'00"   -10545'00"    3315'00"    3330'00"
RUIDOSO   W   -10545'00"   -10530'00"    3315'00"    3330'00"
SALT CREEK   W   -10500'00"   -10445'00"    3345'00"    3400'00"
SALT CREEK   W   -10500'00"   -10445'00"    3330'00"    3345'00"
TULAROSA   E   -10630'00"   -10615'00"    3315'00"    3330'00"
TULAROSA   E   -10615'00"   -10600'00"    3315'00"    3330'00"

Back to Top

Hypsography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
CARRIZOZO   E   -10530'00"   -10515'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   E   -10515'00"   -10500'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   E   -10530'00"   -10515'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   E   -10515'00"   -10500'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   W   -10600'00"   -10545'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   W   -10600'00"   -10545'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   W   -10545'00"   -10530'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   W   -10545'00"   -10530'00"    3345'00"    3400'00"
CORONA   E   -10530'00"   -10515'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   E   -10515'00"   -10500'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   E   -10530'00"   -10515'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   E   -10515'00"   -10500'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   W   -10600'00"   -10545'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   W   -10545'00"   -10530'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   W   -10600'00"   -10545'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   W   -10545'00"   -10530'00"    3400'00"    3415'00"
FORT SUMNER   W   -10500'00"   -10445'00"    3415'00"    3430'00"
FORT SUMNER   W   -10500'00"   -10445'00"    3400'00"    3415'00"
OSCURA MOUNTAINS   E   -10615'00"   -10600'00"    3345'00"    3400'00"
OSCURA MOUNTAINS   E   -10630'00"   -10615'00"    3330'00"    3345'00"
OSCURA MOUNTAINS   E   -10615'00"   -10600'00"    3330'00"    3345'00"
ROSWELL   W   -10500'00"   -10445'00"    3300'00"    3315'00"
ROSWELL   W   -10500'00"   -10445'00"    3315'00"    3330'00"
RUIDOSO   E   -10530'00"   -10515'00"    3315'00"    3330'00"
RUIDOSO   E   -10515'00"   -10500'00"    3315'00"    3330'00"
RUIDOSO   E   -10530'00"   -10515'00"    3300'00"    3315'00"
RUIDOSO   E   -10515'00"   -10500'00"    3300'00"    3315'00"
RUIDOSO   W   -10600'00"   -10545'00"    3315'00"    3330'00"
RUIDOSO   W   -10545'00"   -10530'00"    3315'00"    3330'00"
SALT CREEK   W   -10500'00"   -10445'00"    3330'00"    3345'00"
SALT CREEK   W   -10500'00"   -10445'00"    3345'00"    3400'00"
TULAROSA   E   -10630'00"   -10615'00"    3315'00"    3330'00"
TULAROSA   E   -10615'00"   -10600'00"    3315'00"    3330'00"

Back to Top

Public Lands
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
CARRIZOZO   E   -10530'00"   -10515'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   E   -10530'00"   -10515'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   E   -10515'00"   -10500'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   E   -10515'00"   -10500'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   W   -10600'00"   -10545'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   W   -10545'00"   -10530'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   W   -10600'00"   -10545'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   W   -10545'00"   -10530'00"    3345'00"    3400'00"
CORONA   E   -10530'00"   -10515'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   E   -10515'00"   -10500'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   E   -10515'00"   -10500'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   E   -10530'00"   -10515'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   W   -10545'00"   -10530'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   W   -10600'00"   -10545'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   W   -10545'00"   -10530'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   W   -10600'00"   -10545'00"    3415'00"    3430'00"
FORT SUMNER   W   -10500'00"   -10445'00"    3400'00"    3415'00"
FORT SUMNER   W   -10500'00"   -10445'00"    3415'00"    3430'00"
OSCURA MOUNTAINS   E   -10615'00"   -10600'00"    3345'00"    3400'00"
OSCURA MOUNTAINS   E   -10615'00"   -10600'00"    3330'00"    3345'00"
OSCURA MOUNTAINS   E   -10630'00"   -10615'00"    3330'00"    3345'00"
ROSWELL   W   -10500'00"   -10445'00"    3300'00"    3315'00"
ROSWELL   W   -10500'00"   -10445'00"    3315'00"    3330'00"
RUIDOSO   E   -10530'00"   -10515'00"    3315'00"    3330'00"
RUIDOSO   E   -10530'00"   -10515'00"    3300'00"    3315'00"
RUIDOSO   E   -10515'00"   -10500'00"    3300'00"    3315'00"
RUIDOSO   E   -10515'00"   -10500'00"    3315'00"    3330'00"
RUIDOSO   W   -10545'00"   -10530'00"    3315'00"    3330'00"
RUIDOSO   W   -10600'00"   -10545'00"    3315'00"    3330'00"
SALT CREEK   W   -10500'00"   -10445'00"    3330'00"    3345'00"
SALT CREEK   W   -10500'00"   -10445'00"    3345'00"    3400'00"
TULAROSA   E   -10630'00"   -10615'00"    3315'00"    3330'00"
TULAROSA   E   -10615'00"   -10600'00"    3315'00"    3330'00"

Back to Top

Transportation
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
CARRIZOZO   E   -10530'00"   -10515'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   E   -10515'00"   -10500'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   E   -10515'00"   -10500'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   E   -10530'00"   -10515'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   E   -10530'00"   -10515'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   E   -10515'00"   -10500'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   E   -10515'00"   -10500'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   E   -10530'00"   -10515'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   E   -10530'00"   -10515'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   E   -10515'00"   -10500'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   E   -10515'00"   -10500'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   E   -10530'00"   -10515'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   W   -10545'00"   -10530'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   W   -10600'00"   -10545'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   W   -10545'00"   -10530'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   W   -10600'00"   -10545'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   W   -10600'00"   -10545'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   W   -10600'00"   -10545'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   W   -10545'00"   -10530'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   W   -10545'00"   -10530'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   W   -10600'00"   -10545'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   W   -10600'00"   -10545'00"    3330'00"    3345'00"
CARRIZOZO   W   -10545'00"   -10530'00"    3345'00"    3400'00"
CARRIZOZO   W   -10545'00"   -10530'00"    3330'00"    3345'00"
CORONA   E   -10530'00"   -10515'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   E   -10515'00"   -10500'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   E   -10530'00"   -10515'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   E   -10515'00"   -10500'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   E   -10530'00"   -10515'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   E   -10530'00"   -10515'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   E   -10515'00"   -10500'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   E   -10515'00"   -10500'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   E   -10530'00"   -10515'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   E   -10515'00"   -10500'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   E   -10530'00"   -10515'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   E   -10515'00"   -10500'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   W   -10600'00"   -10545'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   W   -10545'00"   -10530'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   W   -10600'00"   -10545'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   W   -10545'00"   -10530'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   W   -10600'00"   -10545'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   W   -10545'00"   -10530'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   W   -10600'00"   -10545'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   W   -10545'00"   -10530'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   W   -10600'00"   -10545'00"    3400'00"    3415'00"
CORONA   W   -10600'00"   -10545'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   W   -10545'00"   -10530'00"    3415'00"    3430'00"
CORONA   W   -10545'00"   -10530'00"    3400'00"    3415'00"
FORT SUMNER   W   -10500'00"   -10445'00"    3400'00"    3415'00"
FORT SUMNER   W   -10500'00"   -10445'00"    3415'00"    3430'00"
FORT SUMNER   W   -10500'00"   -10445'00"    3400'00"    3415'00"
FORT SUMNER   W   -10500'00"   -10445'00"    3415'00"    3430'00"
FORT SUMNER   W   -10500'00"   -10445'00"    3415'00"    3430'00"
FORT SUMNER   W   -10500'00"   -10445'00"    3400'00"    3415'00"
OSCURA MOUNTAINS   E   -10615'00"   -10600'00"    3345'00"    3400'00"
OSCURA MOUNTAINS   E   -10615'00"   -10600'00"    3330'00"    3345'00"
OSCURA MOUNTAINS   E   -10630'00"   -10615'00"    3330'00"    3345'00"
OSCURA MOUNTAINS   E   -10630'00"   -10615'00"    3330'00"    3345'00"
OSCURA MOUNTAINS   E   -10615'00"   -10600'00"    3330'00"    3345'00"
OSCURA MOUNTAINS   E   -10615'00"   -10600'00"    3345'00"    3400'00"
OSCURA MOUNTAINS   E   -10630'00"   -10615'00"    3330'00"    3345'00"
OSCURA MOUNTAINS   E   -10615'00"   -10600'00"    3330'00"    3345'00"
OSCURA MOUNTAINS   E   -10615'00"   -10600'00"    3345'00"    3400'00"
ROSWELL   W   -10500'00"   -10445'00"    3315'00"    3330'00"
ROSWELL   W   -10500'00"   -10445'00"    3300'00"    3315'00"
ROSWELL   W   -10500'00"   -10445'00"    3300'00"    3315'00"
ROSWELL   W   -10500'00"   -10445'00"    3315'00"    3330'00"
ROSWELL   W   -10500'00"   -10445'00"    3300'00"    3315'00"
ROSWELL   W   -10500'00"   -10445'00"    3315'00"    3330'00"
RUIDOSO   E   -10530'00"   -10515'00"    3315'00"    3330'00"
RUIDOSO   E   -10515'00"   -10500'00"    3315'00"    3330'00"
RUIDOSO   E   -10530'00"   -10515'00"    3300'00"    3315'00"
RUIDOSO   E   -10515'00"   -10500'00"    3300'00"    3315'00"
RUIDOSO   E   -10530'00"   -10515'00"    3315'00"    3330'00"
RUIDOSO   E   -10515'00"   -10500'00"    3315'00"    3330'00"
RUIDOSO   E   -10530'00"   -10515'00"    3300'00"    3315'00"
RUIDOSO   E   -10515'00"   -10500'00"    3300'00"    3315'00"
RUIDOSO   W   -10600'00"   -10545'00"    3315'00"    3330'00"
RUIDOSO   W   -10545'00"   -10530'00"    3315'00"    3330'00"
RUIDOSO   W   -10600'00"   -10545'00"    3315'00"    3330'00"
RUIDOSO   W   -10545'00"   -10530'00"    3315'00"    3330'00"
SALT CREEK   W   -10500'00"   -10445'00"    3345'00"    3400'00"
SALT CREEK   W   -10500'00"   -10445'00"    3330'00"    3345'00"
SALT CREEK   W   -10500'00"   -10445'00"    3330'00"    3345'00"
SALT CREEK   W   -10500'00"   -10445'00"    3345'00"    3400'00"
SALT CREEK   W   -10500'00"   -10445'00"    3345'00"    3400'00"
SALT CREEK   W   -10500'00"   -10445'00"    3330'00"    3345'00"
TULAROSA   E   -10615'00"   -10600'00"    3315'00"    3330'00"
TULAROSA   E   -10630'00"   -10615'00"    3315'00"    3330'00"
TULAROSA   E   -10615'00"   -10600'00"    3315'00"    3330'00"
TULAROSA   E   -10630'00"   -10615'00"    3315'00"    3330'00"
TULAROSA   E   -10630'00"   -10615'00"    3315'00"    3330'00"
TULAROSA   E   -10615'00"   -10600'00"    3315'00"    3330'00"

Back to Top

Additional 1 deg DEM maps are available for this county:
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
FORT SUMNER   E   -10500'00"   -10400'00"    3400'00"    3500'00"
FORT SUMNER   W   -10600'00"   -10500'00"    3400'00"    3500'00"
ROSWELL   E   -10500'00"   -10400'00"    3300'00"    3400'00"
ROSWELL   W   -10600'00"   -10500'00"    3300'00"    3400'00"
TULAROSA   E   -10700'00"   -10600'00"    3300'00"    3400'00"

Back to Top

Additional LULC (Geo) maps are available for this county:
NAME MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
FORT SUMNER   -10600'03"   -10400'00"    3359'59"    3500'02"
ROSWELL   -10600'03"   -10400'00"    3259'58"    3400'01"
TULAROSA   -10800'02"   -10600'00"    3300'00"    3400'03"

Back to Top

Additional LULC (UTM) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
FORT SUMNER   407581   591262   3762592   3873547   13
ROSWELL   406493   592357   3651680   3762635   13
TULAROSA   219642   407647   3655283   3762690   13

Back to Top

Additional LULC (Standard) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
FORT SUMNER   407581   591262   3762592   3873547   13
ROSWELL   406493   592357   3651680   3762635   13
TULAROSA   219642   407647   3655283   3762690   13

Back to Top

Additional DLG (UTM) maps are available for this county
Additional DLG (Standard) maps are available for this countyAir Dispersion
Modeling & Risk
Assessment#1 Meteorological Resource Center


courses
courses
CALPUFF View
Advanced Air Dispersion Model


Home | Terrain Data | LULC Data | DLG Data | Contact | About

Copyright © 2002-2008 Lakes Enviornmental Software
www.WebLakes.com | www.webGIS.com | www.WebMET.com