Home
WebLakes.com
WebMET
Terrain Data
US
7.5-min DEM
1-deg DEM
SRTM1
Global
SRTM3
SRTM30
GTOPO30
LULC Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Global
GLCC
DLG Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Contact
About
JUAB - Utah

DLG Data (Lat/Long)


Boundaries
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
DELTA   E   -11215'00"   -11200'00"    3915'00"    3930'00"
FISH SPRINGS   E   -11330'00"   -11315'00"    3945'00"    4000'00"
FISH SPRINGS   E   -11330'00"   -11315'00"    3930'00"    3945'00"
FISH SPRINGS   E   -11315'00"   -11300'00"    3930'00"    3945'00"
FISH SPRINGS   E   -11315'00"   -11300'00"    3945'00"    4000'00"
FISH SPRINGS   W   -11400'00"   -11345'00"    3945'00"    4000'00"
FISH SPRINGS   W   -11345'00"   -11330'00"    3945'00"    4000'00"
FISH SPRINGS   W   -11400'00"   -11345'00"    3930'00"    3945'00"
FISH SPRINGS   W   -11345'00"   -11330'00"    3930'00"    3945'00"
KERN MOUNTAINS   E   -11415'00"   -11400'00"    3945'00"    4000'00"
KERN MOUNTAINS   E   -11415'00"   -11400'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   E   -11230'00"   -11215'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   E   -11215'00"   -11200'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   E   -11230'00"   -11215'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   E   -11215'00"   -11200'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   W   -11245'00"   -11230'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   W   -11245'00"   -11230'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   W   -11300'00"   -11245'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   W   -11300'00"   -11245'00"    3930'00"    3945'00"
MANTI   W   -11200'00"   -11145'00"    3915'00"    3930'00"
MANTI   W   -11145'00"   -11130'00"    3915'00"    3930'00"
NEPHI   W   -11145'00"   -11130'00"    3945'00"    4000'00"
NEPHI   W   -11145'00"   -11130'00"    3930'00"    3945'00"
NEPHI   W   -11200'00"   -11145'00"    3945'00"    4000'00"
NEPHI   W   -11200'00"   -11145'00"    3930'00"    3945'00"
RUSH VALLEY   E   -11215'00"   -11200'00"    4000'00"    4015'00"

Back to Top

Hydrography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
DELTA   E   -11215'00"   -11200'00"    3915'00"    3930'00"
FISH SPRINGS   E   -11330'00"   -11315'00"    3945'00"    4000'00"
FISH SPRINGS   E   -11330'00"   -11315'00"    3930'00"    3945'00"
FISH SPRINGS   E   -11315'00"   -11300'00"    3945'00"    4000'00"
FISH SPRINGS   E   -11315'00"   -11300'00"    3930'00"    3945'00"
FISH SPRINGS   W   -11345'00"   -11330'00"    3930'00"    3945'00"
FISH SPRINGS   W   -11345'00"   -11330'00"    3945'00"    4000'00"
FISH SPRINGS   W   -11400'00"   -11345'00"    3930'00"    3945'00"
FISH SPRINGS   W   -11400'00"   -11345'00"    3945'00"    4000'00"
KERN MOUNTAINS   E   -11415'00"   -11400'00"    3930'00"    3945'00"
KERN MOUNTAINS   E   -11415'00"   -11400'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   E   -11230'00"   -11215'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   E   -11215'00"   -11200'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   E   -11230'00"   -11215'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   E   -11215'00"   -11200'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   W   -11300'00"   -11245'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   W   -11245'00"   -11230'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   W   -11300'00"   -11245'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   W   -11245'00"   -11230'00"    3930'00"    3945'00"
MANTI   W   -11200'00"   -11145'00"    3915'00"    3930'00"
MANTI   W   -11145'00"   -11130'00"    3915'00"    3930'00"
NEPHI   W   -11145'00"   -11130'00"    3945'00"    4000'00"
NEPHI   W   -11200'00"   -11145'00"    3930'00"    3945'00"
NEPHI   W   -11145'00"   -11130'00"    3930'00"    3945'00"
NEPHI   W   -11200'00"   -11145'00"    3945'00"    4000'00"
RUSH VALLEY   E   -11215'00"   -11200'00"    4000'00"    4015'00"

Back to Top

Hypsography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
DELTA   E   -11215'00"   -11200'00"    3915'00"    3930'00"
FISH SPRINGS   E   -11330'00"   -11315'00"    3945'00"    4000'00"
FISH SPRINGS   E   -11315'00"   -11300'00"    3945'00"    4000'00"
FISH SPRINGS   E   -11330'00"   -11315'00"    3930'00"    3945'00"
FISH SPRINGS   E   -11315'00"   -11300'00"    3930'00"    3945'00"
FISH SPRINGS   W   -11345'00"   -11330'00"    3930'00"    3945'00"
FISH SPRINGS   W   -11400'00"   -11345'00"    3945'00"    4000'00"
FISH SPRINGS   W   -11345'00"   -11330'00"    3945'00"    4000'00"
FISH SPRINGS   W   -11400'00"   -11345'00"    3930'00"    3945'00"
KERN MOUNTAINS   E   -11415'00"   -11400'00"    3945'00"    4000'00"
KERN MOUNTAINS   E   -11415'00"   -11400'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   E   -11230'00"   -11215'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   E   -11215'00"   -11200'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   E   -11230'00"   -11215'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   E   -11215'00"   -11200'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   W   -11245'00"   -11230'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   W   -11300'00"   -11245'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   W   -11300'00"   -11245'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   W   -11245'00"   -11230'00"    3930'00"    3945'00"
MANTI   W   -11200'00"   -11145'00"    3915'00"    3930'00"
MANTI   W   -11145'00"   -11130'00"    3915'00"    3930'00"
NEPHI   W   -11200'00"   -11145'00"    3945'00"    4000'00"
NEPHI   W   -11145'00"   -11130'00"    3945'00"    4000'00"
NEPHI   W   -11200'00"   -11145'00"    3930'00"    3945'00"
NEPHI   W   -11145'00"   -11130'00"    3930'00"    3945'00"
RUSH VALLEY   E   -11215'00"   -11200'00"    4000'00"    4015'00"

Back to Top

Public Lands
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
DELTA   E   -11215'00"   -11200'00"    3915'00"    3930'00"
FISH SPRINGS   E   -11330'00"   -11315'00"    3930'00"    3945'00"
FISH SPRINGS   E   -11330'00"   -11315'00"    3945'00"    4000'00"
FISH SPRINGS   E   -11315'00"   -11300'00"    3945'00"    4000'00"
FISH SPRINGS   E   -11315'00"   -11300'00"    3930'00"    3945'00"
FISH SPRINGS   W   -11345'00"   -11330'00"    3930'00"    3945'00"
FISH SPRINGS   W   -11345'00"   -11330'00"    3945'00"    4000'00"
FISH SPRINGS   W   -11400'00"   -11345'00"    3945'00"    4000'00"
FISH SPRINGS   W   -11400'00"   -11345'00"    3930'00"    3945'00"
KERN MOUNTAINS   E   -11415'00"   -11400'00"    3945'00"    4000'00"
KERN MOUNTAINS   E   -11415'00"   -11400'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   E   -11230'00"   -11215'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   E   -11215'00"   -11200'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   E   -11215'00"   -11200'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   E   -11230'00"   -11215'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   W   -11245'00"   -11230'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   W   -11300'00"   -11245'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   W   -11245'00"   -11230'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   W   -11300'00"   -11245'00"    3930'00"    3945'00"
MANTI   W   -11200'00"   -11145'00"    3915'00"    3930'00"
MANTI   W   -11145'00"   -11130'00"    3915'00"    3930'00"
NEPHI   W   -11200'00"   -11145'00"    3945'00"    4000'00"
NEPHI   W   -11145'00"   -11130'00"    3930'00"    3945'00"
NEPHI   W   -11145'00"   -11130'00"    3945'00"    4000'00"
NEPHI   W   -11200'00"   -11145'00"    3930'00"    3945'00"
RUSH VALLEY   E   -11215'00"   -11200'00"    4000'00"    4015'00"

Back to Top

Transportation
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
DELTA   E   -11215'00"   -11200'00"    3915'00"    3930'00"
DELTA   E   -11215'00"   -11200'00"    3915'00"    3930'00"
DELTA   E   -11215'00"   -11200'00"    3915'00"    3930'00"
FISH SPRINGS   E   -11330'00"   -11315'00"    3945'00"    4000'00"
FISH SPRINGS   E   -11315'00"   -11300'00"    3945'00"    4000'00"
FISH SPRINGS   E   -11315'00"   -11300'00"    3930'00"    3945'00"
FISH SPRINGS   E   -11330'00"   -11315'00"    3930'00"    3945'00"
FISH SPRINGS   E   -11315'00"   -11300'00"    3945'00"    4000'00"
FISH SPRINGS   E   -11330'00"   -11315'00"    3930'00"    3945'00"
FISH SPRINGS   E   -11315'00"   -11300'00"    3930'00"    3945'00"
FISH SPRINGS   E   -11330'00"   -11315'00"    3945'00"    4000'00"
FISH SPRINGS   W   -11400'00"   -11345'00"    3930'00"    3945'00"
FISH SPRINGS   W   -11400'00"   -11345'00"    3945'00"    4000'00"
FISH SPRINGS   W   -11345'00"   -11330'00"    3945'00"    4000'00"
FISH SPRINGS   W   -11345'00"   -11330'00"    3930'00"    3945'00"
FISH SPRINGS   W   -11345'00"   -11330'00"    3930'00"    3945'00"
FISH SPRINGS   W   -11400'00"   -11345'00"    3930'00"    3945'00"
FISH SPRINGS   W   -11400'00"   -11345'00"    3945'00"    4000'00"
FISH SPRINGS   W   -11345'00"   -11330'00"    3945'00"    4000'00"
KERN MOUNTAINS   E   -11415'00"   -11400'00"    3945'00"    4000'00"
KERN MOUNTAINS   E   -11415'00"   -11400'00"    3930'00"    3945'00"
KERN MOUNTAINS   E   -11415'00"   -11400'00"    3945'00"    4000'00"
KERN MOUNTAINS   E   -11415'00"   -11400'00"    3930'00"    3945'00"
KERN MOUNTAINS   E   -11415'00"   -11400'00"    3930'00"    3945'00"
KERN MOUNTAINS   E   -11415'00"   -11400'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   E   -11230'00"   -11215'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   E   -11215'00"   -11200'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   E   -11230'00"   -11215'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   E   -11215'00"   -11200'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   E   -11230'00"   -11215'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   E   -11230'00"   -11215'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   E   -11215'00"   -11200'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   E   -11215'00"   -11200'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   E   -11215'00"   -11200'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   E   -11215'00"   -11200'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   E   -11230'00"   -11215'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   E   -11230'00"   -11215'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   W   -11245'00"   -11230'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   W   -11245'00"   -11230'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   W   -11300'00"   -11245'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   W   -11300'00"   -11245'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   W   -11245'00"   -11230'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   W   -11300'00"   -11245'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   W   -11245'00"   -11230'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   W   -11300'00"   -11245'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   W   -11245'00"   -11230'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   W   -11300'00"   -11245'00"    3945'00"    4000'00"
LYNNDYL   W   -11245'00"   -11230'00"    3930'00"    3945'00"
LYNNDYL   W   -11300'00"   -11245'00"    3930'00"    3945'00"
MANTI   W   -11200'00"   -11145'00"    3915'00"    3930'00"
MANTI   W   -11145'00"   -11130'00"    3915'00"    3930'00"
MANTI   W   -11145'00"   -11130'00"    3915'00"    3930'00"
MANTI   W   -11200'00"   -11145'00"    3915'00"    3930'00"
MANTI   W   -11200'00"   -11145'00"    3915'00"    3930'00"
MANTI   W   -11145'00"   -11130'00"    3915'00"    3930'00"
NEPHI   W   -11200'00"   -11145'00"    3930'00"    3945'00"
NEPHI   W   -11145'00"   -11130'00"    3930'00"    3945'00"
NEPHI   W   -11145'00"   -11130'00"    3945'00"    4000'00"
NEPHI   W   -11200'00"   -11145'00"    3945'00"    4000'00"
NEPHI   W   -11145'00"   -11130'00"    3930'00"    3945'00"
NEPHI   W   -11200'00"   -11145'00"    3945'00"    4000'00"
NEPHI   W   -11200'00"   -11145'00"    3930'00"    3945'00"
NEPHI   W   -11145'00"   -11130'00"    3945'00"    4000'00"
NEPHI   W   -11200'00"   -11145'00"    3930'00"    3945'00"
NEPHI   W   -11145'00"   -11130'00"    3945'00"    4000'00"
NEPHI   W   -11145'00"   -11130'00"    3930'00"    3945'00"
NEPHI   W   -11200'00"   -11145'00"    3945'00"    4000'00"
RUSH VALLEY   E   -11215'00"   -11200'00"    4000'00"    4015'00"
RUSH VALLEY   E   -11215'00"   -11200'00"    4000'00"    4015'00"
RUSH VALLEY   E   -11215'00"   -11200'00"    4000'00"    4015'00"

Back to Top

Additional 1 deg DEM maps are available for this county:
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
DELTA   E   -11300'00"   -11200'00"    3900'00"    4000'00"
DELTA   W   -11400'00"   -11300'00"    3900'00"    4000'00"
ELY   E   -11500'00"   -11400'00"    3900'00"    4000'00"
PRICE   W   -11200'00"   -11100'00"    3900'00"    4000'00"
TOOELE   E   -11300'00"   -11200'00"    4000'00"    4100'00"

Back to Top

Additional LULC (Geo) maps are available for this county:
NAME MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
DELTA   -11400'03"   -11200'03"    3859'59"    4000'03"
ELY   -11600'06"   -11400'02"    3859'59"    4000'01"
TOOELE   -11400'06"   -11200'02"    3959'59"    4100'02"

Back to Top

Additional LULC (UTM) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
DELTA   240128   414577   4321036   4428333   12
ELY   586460   756053   4317205   4432112   11
TOOELE   243758   415847   4432052   4539296   12

Back to Top

Additional LULC (Standard) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
DELTA   240128   414577   4321036   4428333   12
ELY   586460   756053   4317205   4432112   11
TOOELE   243758   415847   4432052   4539296   12

Back to Top

Additional DLG (UTM) maps are available for this county
Additional DLG (Standard) maps are available for this countyAir Dispersion
Modeling & Risk
Assessment#1 Meteorological Resource Center


courses
courses
CALPUFF View
Advanced Air Dispersion Model


Home | Terrain Data | LULC Data | DLG Data | Contact | About

Copyright © 2002-2008 Lakes Enviornmental Software
www.WebLakes.com | www.webGIS.com | www.WebMET.com