Home
WebLakes.com
WebMET
Terrain Data
US
7.5-min DEM
1-deg DEM
SRTM1
Global
SRTM3
SRTM30
GTOPO30
LULC Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Global
GLCC
DLG Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Contact
About
SUMMIT - Utah

DLG Data (Standard)


Boundaries
NAME HALF MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
DUTCH JOHN   W   584418   605130   4511485   4539511   12
KINGS PEAK   E   542208   563078   4511124   4539029   12
KINGS PEAK   E   563313   584103   4511275   4539239   12
KINGS PEAK   W   499999   521027   4511004   4538788   12
KINGS PEAK   W   521103   542052   4511034   4538878   12
KINGS PEAK   W   499999   521106   4483253   4511036   12
KINGS PEAK   W   521182   542211   4483283   4511127   12
OGDEN   E   479053   500001   4566539   4594265   12
OGDEN   E   457948   479056   4538877   4566541   12
OGDEN   E   478973   500001   4538786   4566511   12
OGDEN   W   436922   458110   4539028   4566632   12
SALT LAKE CITY   E   457789   478976   4511125   4538788   12
SALT LAKE CITY   E   478894   500001   4511035   4538757   12
SALT LAKE CITY   E   457632   478897   4483374   4511037   12
SALT LAKE CITY   E   478815   500001   4483283   4511007   12
SALT LAKE CITY   W   436685   457950   4511275   4538879   12
SALT LAKE CITY   W   436448   457792   4483524   4511127   12

Back to Top

Hydrography
NAME HALF MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
DUTCH JOHN   W   584418   605130   4511485   4539511   12
KINGS PEAK   E   542208   563078   4511125   4539029   12
KINGS PEAK   E   563313   584103   4511275   4539239   12
KINGS PEAK   W   499999   521027   4511004   4538788   12
KINGS PEAK   W   521103   542052   4511034   4538878   12
KINGS PEAK   W   499999   521106   4483253   4511038   12
KINGS PEAK   W   521183   542211   4483283   4511127   12
OGDEN   E   457948   479056   4538877   4566541   12
OGDEN   E   479053   500001   4566540   4594265   12
OGDEN   E   478973   500001   4538786   4566511   12
OGDEN   W   436922   458110   4539027   4566632   12
SALT LAKE CITY   E   457789   478976   4511124   4538788   12
SALT LAKE CITY   E   457632   478897   4483374   4511037   12
SALT LAKE CITY   E   478894   500001   4511034   4538758   12
SALT LAKE CITY   E   478815   500001   4483283   4511007   12
SALT LAKE CITY   W   436448   457792   4483524   4511127   12
SALT LAKE CITY   W   436685   457950   4511275   4538878   12

Back to Top

Hypsography
NAME HALF MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
DUTCH JOHN   W   584418   605129   4511486   4539512   12
KINGS PEAK   E   563313   584103   4511275   4539240   12
KINGS PEAK   E   542208   563078   4511124   4539029   12
KINGS PEAK   W   499999   521027   4511004   4538788   12
KINGS PEAK   W   521103   542052   4511034   4538879   12
KINGS PEAK   W   499999   521106   4483253   4511038   12
KINGS PEAK   W   521182   542211   4483283   4511128   12
OGDEN   E   457948   479056   4538876   4566541   12
OGDEN   E   479053   500001   4566539   4594265   12
OGDEN   E   478973   500001   4538786   4566511   12
OGDEN   W   436922   458110   4539027   4566633   12
SALT LAKE CITY   E   478815   500001   4483283   4511008   12
SALT LAKE CITY   E   457789   478976   4511124   4538788   12
SALT LAKE CITY   E   478894   500001   4511034   4538758   12
SALT LAKE CITY   E   457632   478897   4483374   4511038   12
SALT LAKE CITY   W   436685   457950   4511275   4538879   12
SALT LAKE CITY   W   436448   457792   4483524   4511127   12

Back to Top

Public Lands
NAME HALF MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
DUTCH JOHN   W   584418   605130   4511485   4539512   12
KINGS PEAK   E   542208   563078   4511125   4539029   12
KINGS PEAK   E   563313   584103   4511275   4539240   12
KINGS PEAK   W   521182   542211   4483284   4511128   12
KINGS PEAK   W   499999   521027   4511004   4538788   12
KINGS PEAK   W   521103   542052   4511034   4538879   12
KINGS PEAK   W   499999   521106   4483253   4511038   12
OGDEN   E   457948   479056   4538876   4566541   12
OGDEN   E   479053   500001   4566540   4594265   12
OGDEN   E   478973   500001   4538786   4566511   12
OGDEN   W   436922   458110   4539027   4566632   12
SALT LAKE CITY   E   478815   500001   4483283   4511008   12
SALT LAKE CITY   E   457789   478976   4511124   4538788   12
SALT LAKE CITY   E   478894   500001   4511035   4538758   12
SALT LAKE CITY   E   457632   478897   4483374   4511037   12
SALT LAKE CITY   W   436685   457950   4511275   4538878   12
SALT LAKE CITY   W   436448   457792   4483524   4511128   12

Back to Top

Transportation
NAME HALF MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
DUTCH JOHN   W   584418   605129   4511485   4539511   12
DUTCH JOHN   W   584418   605129   4511485   4539511   12
KINGS PEAK   E   542208   563078   4511124   4539029   12
KINGS PEAK   E   563313   584103   4511275   4539239   12
KINGS PEAK   E   542208   563077   4511125   4539029   12
KINGS PEAK   E   563314   584103   4511275   4539239   12
KINGS PEAK   W   521103   542052   4511034   4538878   12
KINGS PEAK   W   499999   521106   4483253   4511037   12
KINGS PEAK   W   499999   521027   4511004   4538788   12
KINGS PEAK   W   521182   542211   4483283   4511127   12
KINGS PEAK   W   499999   521027   4511004   4538788   12
KINGS PEAK   W   499999   521106   4483253   4511038   12
KINGS PEAK   W   521103   542052   4511034   4538878   12
KINGS PEAK   W   521182   542211   4483283   4511127   12
OGDEN   E   457948   479056   4538876   4566541   12
OGDEN   E   478973   500001   4538786   4566511   12
OGDEN   E   479053   500001   4566540   4594265   12
OGDEN   E   479053   500001   4566540   4594265   12
OGDEN   E   478973   500001   4538786   4566511   12
OGDEN   E   457948   479056   4538877   4566541   12
OGDEN   E   457948   479056   4538876   4566541   12
OGDEN   E   478973   500001   4538786   4566511   12
OGDEN   E   479053   500001   4566539   4594265   12
OGDEN   W   436922   458110   4539028   4566631   12
OGDEN   W   436922   458110   4539028   4566631   12
OGDEN   W   436922   458110   4539027   4566632   12
SALT LAKE CITY   E   457790   478976   4511125   4538788   12
SALT LAKE CITY   E   478894   500001   4511035   4538757   12
SALT LAKE CITY   E   478815   500001   4483283   4511007   12
SALT LAKE CITY   E   457632   478897   4483374   4511037   12
SALT LAKE CITY   E   457632   478897   4483374   4511037   12
SALT LAKE CITY   E   457790   478976   4511125   4538788   12
SALT LAKE CITY   E   478815   500001   4483283   4511007   12
SALT LAKE CITY   E   478894   500001   4511035   4538757   12
SALT LAKE CITY   E   457789   478976   4511125   4538788   12
SALT LAKE CITY   E   478894   500001   4511035   4538758   12
SALT LAKE CITY   E   457632   478897   4483374   4511037   12
SALT LAKE CITY   E   478815   500001   4483283   4511008   12
SALT LAKE CITY   W   436685   457950   4511275   4538878   12
SALT LAKE CITY   W   436448   457792   4483524   4511126   12
SALT LAKE CITY   W   436685   457950   4511275   4538878   12
SALT LAKE CITY   W   436448   457791   4483524   4511126   12
SALT LAKE CITY   W   436448   457792   4483524   4511128   12
SALT LAKE CITY   W   436685   457950   4511275   4538878   12

Back to Top

Additional 1 deg DEM maps are available for this county:
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
OGDEN   W   -11200'00"   -11100'00"    4100'00"    4200'00"
SALT LAKE CITY   E   -11100'00"   -11000'00"    4000'00"    4100'00"
SALT LAKE CITY   W   -11200'00"   -11100'00"    4000'00"    4100'00"
VERNAL   W   -11000'00"   -10900'00"    4000'00"    4100'00"

Back to Top

Additional LULC (Geo) maps are available for this county:
NAME MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
OGDEN   -11200'03"   -11000'02"    4059'59"    4200'02"
SALT LAKE CITY   -11200'04"   -11000'02"    3959'59"    4100'02"
VERNAL   -11000'05"   -10800'02"    3959'58"    4100'02"

Back to Top

Additional LULC (UTM) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
OGDEN   415819   582765   4539201   4650315   12
SALT LAKE CITY   414534   584057   4428200   4539297   12
VERNAL   585241   752277   4428158   4543145   12

Back to Top

Additional LULC (Standard) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
OGDEN   415819   582765   4539201   4650315   12
SALT LAKE CITY   414534   584057   4428200   4539297   12
VERNAL   585241   752277   4428158   4543145   12

Back to Top

Additional DLG (Lat/Long) maps are available for this county
Additional DLG (UTM) maps are available for this countyAir Dispersion
Modeling & Risk
Assessment#1 Meteorological Resource Center


courses
courses
CALPUFF View
Advanced Air Dispersion Model


Home | Terrain Data | LULC Data | DLG Data | Contact | About

Copyright © 2002-2008 Lakes Enviornmental Software
www.WebLakes.com | www.webGIS.com | www.WebMET.com