Home
WebLakes.com
WebMET
Terrain Data
US
7.5-min DEM
1-deg DEM
SRTM1
Global
SRTM3
SRTM30
GTOPO30
LULC Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Global
GLCC
DLG Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Contact
About
BIG HORN - Wyoming

DLG Data (Standard)


Boundaries
NAME HALF MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
BASIN   E   699592   718622   4902679   4931089   12
BASIN   E   720481   739515   4875549   4904019   12
BASIN   E   719552   738496   4903318   4931788   12
BASIN   E   700436   719554   4874911   4903320   12
BASIN   W   679633   698747   4902101   4930451   12
BASIN   W   680392   699595   4874334   4902682   12
BRIDGER   E   697037   715798   4985990   5014403   12
BRIDGER   E   716741   735416   4986630   5015103   12
BRIDGER   W   677333   696180   4985412   5013766   12
BURGESS JUNCTION   E   301253   321897   4930448   4957643   13
BURGESS JUNCTION   W   262526   283258   4959557   4986631   13
BURGESS JUNCTION   W   261503   282318   4931787   4958859   13
BURGESS JUNCTION   W   281378   302107   4931088   4958220   13
LODGE GRASS   W   263553   284204   4987329   5014405   13
POWELL   E   697893   716743   4958218   4986631   12
POWELL   E   717682   736448   4958858   4987331   12
POWELL   E   698744   717685   4930449   4958859   12
POWELL   E   718619   737474   4931087   4959559   12
POWELL   W   678870   697895   4929871   4958221   12
POWELL   W   678103   697040   4957641   4985992   12
WORLAND   E   300405   321130   4902679   4929873   13
WORLAND   E   320365   341005   4902101   4929356   13
WORLAND   E   299561   320367   4874912   4902103   13
WORLAND   E   319606   340327   4874334   4901586   13
WORLAND   W   260486   281381   4904017   4931088   13
WORLAND   W   280446   301256   4903318   4930451   13
WORLAND   W   259472   280448   4876248   4903320   13
WORLAND   W   279517   300408   4875549   4902681   13

Back to Top

Hydrography
NAME HALF MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
BASIN   E   699592   718623   4902679   4931089   12
BASIN   E   720481   739514   4875549   4904020   12
BASIN   E   719553   738496   4903317   4931788   12
BASIN   E   700436   719554   4874910   4903321   12
BASIN   W   679633   698747   4902101   4930451   12
BASIN   W   680392   699595   4874333   4902683   12
BRIDGER   E   716741   735416   4986628   5015105   12
BRIDGER   E   697037   715799   4985990   5014403   12
BRIDGER   W   677333   696181   4985411   5013766   12
BURGESS JUNCTION   E   301253   321897   4930448   4957643   13
BURGESS JUNCTION   W   281378   302107   4931086   4958223   13
BURGESS JUNCTION   W   262526   283259   4959558   4986631   13
BURGESS JUNCTION   W   261503   282318   4931786   4958860   13
LODGE GRASS   W   263553   284204   4987329   5014403   13
POWELL   E   697893   716744   4958219   4986632   12
POWELL   E   717682   736447   4958857   4987331   12
POWELL   E   698744   717684   4930448   4958861   12
POWELL   E   718619   737474   4931087   4959560   12
POWELL   W   678103   697039   4957641   4985992   12
POWELL   W   678870   697895   4929870   4958221   12
WORLAND   E   299561   320367   4874910   4902105   13
WORLAND   E   300405   321130   4902679   4929874   13
WORLAND   E   319605   340327   4874333   4901587   13
WORLAND   E   320365   341005   4902101   4929356   13
WORLAND   W   279516   300408   4875549   4902681   13
WORLAND   W   260486   281381   4904017   4931090   13
WORLAND   W   280446   301256   4903317   4930451   13
WORLAND   W   259472   280448   4876248   4903321   13

Back to Top

Hypsography
NAME HALF MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
BASIN   E   719552   738498   4903317   4931789   12
BASIN   E   700436   719556   4874910   4903321   12
BASIN   E   720481   739515   4875549   4904021   12
BASIN   E   699592   718622   4902678   4931089   12
BASIN   W   679633   698747   4902101   4930451   12
BASIN   W   680392   699595   4874333   4902683   12
BURGESS JUNCTION   E   301253   321897   4930448   4957644   13
BURGESS JUNCTION   W   262525   283259   4959556   4986631   13
BURGESS JUNCTION   W   261503   282318   4931786   4958860   13
BURGESS JUNCTION   W   281377   302107   4931087   4958223   13
POWELL   E   697893   716744   4958218   4986631   12
POWELL   E   698744   717685   4930448   4958862   12
POWELL   E   718619   737475   4931087   4959560   12
POWELL   E   717682   736448   4958857   4987331   12
POWELL   W   678103   697040   4957641   4985992   12
POWELL   W   678870   697896   4929870   4958222   12
WORLAND   E   320364   341005   4902101   4929356   13
WORLAND   E   299561   320367   4874910   4902106   13
WORLAND   E   300405   321130   4902679   4929874   13
WORLAND   E   319605   340327   4874333   4901588   13
WORLAND   W   260486   281381   4904017   4931090   13
WORLAND   W   280444   301256   4903317   4930451   13
WORLAND   W   259472   280448   4876248   4903320   13
WORLAND   W   279516   300408   4875549   4902682   13

Back to Top

Public Lands
NAME HALF MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
BASIN   E   719552   738496   4903317   4931788   12
BASIN   E   700436   719554   4874910   4903320   12
BASIN   E   720481   739515   4875549   4904020   12
BASIN   E   699592   718622   4902678   4931089   12
BASIN   W   680392   699595   4874333   4902683   12
BASIN   W   679633   698747   4902101   4930451   12
BURGESS JUNCTION   E   301253   321897   4930448   4957643   13
BURGESS JUNCTION   W   281378   302107   4931087   4958223   13
BURGESS JUNCTION   W   262526   283259   4959557   4986631   13
BURGESS JUNCTION   W   261503   282318   4931786   4958860   13
POWELL   E   697893   716743   4958218   4986631   12
POWELL   E   698744   717685   4930448   4958862   12
POWELL   E   718619   737474   4931087   4959560   12
POWELL   E   717682   736448   4958857   4987331   12
POWELL   W   678870   697895   4929871   4958221   12
POWELL   W   678103   697040   4957641   4985992   12
WORLAND   E   320365   341005   4902101   4929356   13
WORLAND   E   299561   320367   4874912   4902106   13
WORLAND   E   300405   321130   4902679   4929873   13
WORLAND   E   319605   340327   4874333   4901587   13
WORLAND   W   279517   300408   4875549   4902681   13
WORLAND   W   260486   281381   4904017   4931090   13
WORLAND   W   280445   301256   4903318   4930451   13
WORLAND   W   259472   280448   4876248   4903321   13

Back to Top

Transportation
NAME HALF MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
BASIN   E   720481   739514   4875549   4904020   12
BASIN   E   699592   718622   4902679   4931089   12
BASIN   E   719552   738496   4903318   4931790   12
BASIN   E   700436   719554   4874911   4903319   12
BASIN   E   699592   718622   4902679   4931089   12
BASIN   E   700436   719554   4874911   4903319   12
BASIN   E   719552   738496   4903318   4931790   12
BASIN   E   720481   739514   4875549   4904020   12
BASIN   E   699592   718622   4902678   4931089   12
BASIN   E   700436   719555   4874911   4903319   12
BASIN   E   720481   739515   4875549   4904021   12
BASIN   E   719552   738498   4903318   4931790   12
BASIN   W   680392   699595   4874332   4902682   12
BASIN   W   679633   698747   4902101   4930451   12
BASIN   W   680392   699595   4874332   4902682   12
BASIN   W   679633   698747   4902101   4930451   12
BASIN   W   679633   698747   4902101   4930450   12
BASIN   W   680392   699595   4874332   4902682   12
BRIDGER   E   697037   715798   4985990   5014403   12
BRIDGER   E   716741   735416   4986629   5015105   12
BRIDGER   E   716741   735416   4986629   5015105   12
BRIDGER   E   697037   715798   4985990   5014403   12
BRIDGER   E   697037   715799   4985990   5014404   12
BRIDGER   E   716741   735416   4986628   5015104   12
BRIDGER   W   677333   696180   4985411   5013766   12
BRIDGER   W   677333   696180   4985411   5013766   12
BRIDGER   W   677333   696181   4985412   5013765   12
BURGESS JUNCTION   E   301253   321897   4930448   4957643   13
BURGESS JUNCTION   E   301253   321897   4930448   4957643   13
BURGESS JUNCTION   E   301253   321897   4930448   4957643   13
BURGESS JUNCTION   W   261503   282318   4931786   4958859   13
BURGESS JUNCTION   W   281378   302107   4931086   4958220   13
BURGESS JUNCTION   W   262526   283258   4959557   4986631   13
BURGESS JUNCTION   W   262526   283258   4959557   4986631   13
BURGESS JUNCTION   W   281378   302107   4931086   4958220   13
BURGESS JUNCTION   W   261503   282318   4931787   4958859   13
BURGESS JUNCTION   W   262526   283259   4959557   4986631   13
BURGESS JUNCTION   W   261504   282318   4931787   4958859   13
BURGESS JUNCTION   W   281378   302107   4931086   4958222   13
LODGE GRASS   W   263553   284204   4987329   5014403   13
LODGE GRASS   W   263553   284204   4987329   5014403   13
LODGE GRASS   W   263553   284204   4987329   5014403   13
POWELL   E   697893   716743   4958218   4986632   12
POWELL   E   717683   736447   4958858   4987330   12
POWELL   E   698744   717684   4930448   4958861   12
POWELL   E   718619   737474   4931087   4959559   12
POWELL   E   697893   716743   4958218   4986632   12
POWELL   E   698744   717684   4930448   4958861   12
POWELL   E   717683   736447   4958858   4987331   12
POWELL   E   718619   737474   4931087   4959559   12
POWELL   E   698744   717685   4930448   4958860   12
POWELL   E   697893   716744   4958218   4986632   12
POWELL   E   717682   736447   4958858   4987331   12
POWELL   E   718619   737474   4931087   4959559   12
POWELL   W   678870   697894   4929871   4958221   12
POWELL   W   678103   697040   4957641   4985992   12
POWELL   W   678870   697895   4929870   4958221   12
POWELL   W   678103   697040   4957641   4985992   12
POWELL   W   678870   697895   4929870   4958221   12
POWELL   W   678103   697041   4957641   4985992   12
WORLAND   E   300405   321130   4902679   4929874   13
WORLAND   E   320365   341005   4902101   4929356   13
WORLAND   E   299561   320367   4874910   4902103   13
WORLAND   E   319606   340327   4874334   4901586   13
WORLAND   E   299561   320367   4874910   4902103   13
WORLAND   E   300405   321130   4902679   4929874   13
WORLAND   E   319606   340327   4874334   4901586   13
WORLAND   E   320365   341005   4902101   4929356   13
WORLAND   E   300405   321130   4902679   4929874   13
WORLAND   E   320365   341005   4902101   4929356   13
WORLAND   E   299561   320367   4874910   4902105   13
WORLAND   E   319605   340327   4874333   4901586   13
WORLAND   W   279517   300408   4875549   4902681   13
WORLAND   W   259472   280448   4876248   4903320   13
WORLAND   W   280445   301256   4903316   4930451   13
WORLAND   W   260486   281381   4904017   4931090   13
WORLAND   W   279517   300408   4875549   4902681   13
WORLAND   W   260486   281381   4904017   4931090   13
WORLAND   W   259472   280448   4876248   4903320   13
WORLAND   W   280445   301256   4903316   4930451   13
WORLAND   W   260486   281381   4904017   4931090   13
WORLAND   W   279517   300408   4875549   4902681   13
WORLAND   W   259472   280448   4876248   4903321   13
WORLAND   W   280445   301256   4903316   4930450   13

Back to Top

Additional 1 deg DEM maps are available for this county:
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BILLINGS   E   -10900'00"   -10800'00"    4500'00"    4600'00"
CODY   E   -10900'00"   -10800'00"    4400'00"    4500'00"
HARDIN   W   -10800'00"   -10700'00"    4500'00"    4600'00"
SHERIDAN   W   -10800'00"   -10700'00"    4400'00"    4500'00"

Back to Top

Additional LULC (Geo) maps are available for this county:
NAME MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BILLINGS   -11000'03"   -10800'02"    4500'00"    4600'02"
CODY   -11000'03"   -10800'02"    4359'59"    4500'02"
HARDIN   -10800'03"   -10600'01"    4459'56"    4600'03"
SHERIDAN   -10800'03"   -10600'02"    4359'59"    4500'01"

Back to Top

Additional LULC (UTM) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
BILLINGS   578754   732243   4983429   5098491   12
CODY   580107   736409   4872330   4987390   12
HARDIN   263484   422547   4987210   5094613   13
SHERIDAN   259406   421151   4876231   4983469   13

Back to Top

Additional LULC (Standard) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
BILLINGS   578754   732243   4983429   5098491   12
CODY   580107   736409   4872330   4987390   12
HARDIN   263484   422547   4987210   5094613   13
SHERIDAN   259406   421151   4876231   4983469   13

Back to Top

Additional DLG (Lat/Long) maps are available for this county
Additional DLG (UTM) maps are available for this countyAir Dispersion
Modeling & Risk
Assessment#1 Meteorological Resource Center


courses
courses
CALPUFF View
Advanced Air Dispersion Model


Home | Terrain Data | LULC Data | DLG Data | Contact | About

Copyright © 2002-2008 Lakes Enviornmental Software
www.WebLakes.com | www.webGIS.com | www.WebMET.com