Home
WebLakes.com
WebMET
Terrain Data
US
7.5-min DEM
1-deg DEM
SRTM1
Global
SRTM3
SRTM30
GTOPO30
LULC Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Global
GLCC
DLG Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Contact
About
APACHE - Arizona

DLG Data (Lat/Long)


Boundaries
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
CANYON DE CHELLY   E   -10930'00"   -10915'00"    3615'00"    3630'00"
CANYON DE CHELLY   E   -10915'00"   -10900'00"    3615'00"    3630'00"
CANYON DE CHELLY   E   -10930'00"   -10915'00"    3600'00"    3615'00"
CANYON DE CHELLY   E   -10915'00"   -10900'00"    3600'00"    3615'00"
CANYON DE CHELLY   W   -11000'00"   -10945'00"    3615'00"    3630'00"
CANYON DE CHELLY   W   -10945'00"   -10930'00"    3615'00"    3630'00"
CANYON DE CHELLY   W   -11000'00"   -10945'00"    3600'00"    3615'00"
CANYON DE CHELLY   W   -10945'00"   -10930'00"    3600'00"    3615'00"
CLIFTON   W   -11000'00"   -10945'00"    3315'00"    3330'00"
CLIFTON   W   -10945'00"   -10930'00"    3315'00"    3330'00"
GANADO   E   -10930'00"   -10915'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   E   -10915'00"   -10900'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   E   -10930'00"   -10915'00"    3530'00"    3545'00"
GANADO   E   -10915'00"   -10900'00"    3530'00"    3545'00"
GANADO   W   -11000'00"   -10945'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   W   -10945'00"   -10930'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   W   -11000'00"   -10945'00"    3530'00"    3545'00"
GANADO   W   -10945'00"   -10930'00"    3530'00"    3545'00"
KAYENTA   E   -11015'00"   -11000'00"    3645'00"    3700'00"
KAYENTA   E   -11015'00"   -11000'00"    3630'00"    3645'00"
NUTRIOSO   E   -10930'00"   -10915'00"    3345'00"    3400'00"
NUTRIOSO   E   -10915'00"   -10900'00"    3345'00"    3400'00"
NUTRIOSO   E   -10930'00"   -10915'00"    3330'00"    3345'00"
NUTRIOSO   W   -11000'00"   -10945'00"    3345'00"    3400'00"
NUTRIOSO   W   -10945'00"   -10930'00"    3345'00"    3400'00"
NUTRIOSO   W   -11000'00"   -10945'00"    3330'00"    3345'00"
NUTRIOSO   W   -10945'00"   -10930'00"    3330'00"    3345'00"
PINON   E   -11015'00"   -11000'00"    3615'00"    3630'00"
PINON   E   -11015'00"   -11000'00"    3600'00"    3615'00"
POLACCA   E   -11015'00"   -11000'00"    3545'00"    3600'00"
POLACCA   E   -11015'00"   -11000'00"    3530'00"    3545'00"
ROCK POINT   E   -10930'00"   -10915'00"    3645'00"    3700'00"
ROCK POINT   E   -10915'00"   -10900'00"    3645'00"    3700'00"
ROCK POINT   E   -10930'00"   -10915'00"    3630'00"    3645'00"
ROCK POINT   E   -10915'00"   -10900'00"    3630'00"    3645'00"
ROCK POINT   W   -11000'00"   -10945'00"    3645'00"    3700'00"
ROCK POINT   W   -10945'00"   -10930'00"    3645'00"    3700'00"
ROCK POINT   W   -11000'00"   -10945'00"    3630'00"    3645'00"
ROCK POINT   W   -10945'00"   -10930'00"    3630'00"    3645'00"
SAINT JOHNS   E   -10930'00"   -10915'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   E   -10915'00"   -10900'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   E   -10930'00"   -10915'00"    3430'00"    3445'00"
SAINT JOHNS   E   -10915'00"   -10900'00"    3430'00"    3445'00"
SAINT JOHNS   W   -11000'00"   -10945'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   W   -10945'00"   -10930'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   W   -11000'00"   -10945'00"    3430'00"    3445'00"
SAINT JOHNS   W   -10945'00"   -10930'00"    3430'00"    3445'00"
SANDERS   E   -10930'00"   -10915'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   E   -10915'00"   -10900'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   E   -10930'00"   -10915'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   E   -10915'00"   -10900'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   W   -11000'00"   -10945'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   W   -10945'00"   -10930'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   W   -11000'00"   -10945'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   W   -10945'00"   -10930'00"    3500'00"    3515'00"
SPRINGERVILLE   E   -10930'00"   -10915'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   E   -10915'00"   -10900'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   E   -10930'00"   -10915'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   E   -10915'00"   -10900'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   W   -11000'00"   -10945'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   W   -10945'00"   -10930'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   W   -11000'00"   -10945'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   W   -10945'00"   -10930'00"    3400'00"    3415'00"

Back to Top

Hydrography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
CANYON DE CHELLY   E   -10930'00"   -10915'00"    3615'00"    3630'00"
CANYON DE CHELLY   E   -10930'00"   -10915'00"    3600'00"    3615'00"
CANYON DE CHELLY   E   -10915'00"   -10900'00"    3615'00"    3630'00"
CANYON DE CHELLY   E   -10915'00"   -10900'00"    3600'00"    3615'00"
CANYON DE CHELLY   W   -11000'00"   -10945'00"    3615'00"    3630'00"
CANYON DE CHELLY   W   -10945'00"   -10930'00"    3615'00"    3630'00"
CANYON DE CHELLY   W   -11000'00"   -10945'00"    3600'00"    3615'00"
CANYON DE CHELLY   W   -10945'00"   -10930'00"    3600'00"    3615'00"
CLIFTON   W   -10945'00"   -10930'00"    3315'00"    3330'00"
CLIFTON   W   -11000'00"   -10945'00"    3315'00"    3330'00"
GANADO   E   -10930'00"   -10915'00"    3530'00"    3545'00"
GANADO   E   -10915'00"   -10900'00"    3530'00"    3545'00"
GANADO   E   -10915'00"   -10900'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   E   -10930'00"   -10915'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   W   -11000'00"   -10945'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   W   -10945'00"   -10930'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   W   -11000'00"   -10945'00"    3530'00"    3545'00"
GANADO   W   -10945'00"   -10930'00"    3530'00"    3545'00"
KAYENTA   E   -11015'00"   -11000'00"    3645'00"    3700'00"
KAYENTA   E   -11015'00"   -11000'00"    3630'00"    3645'00"
NUTRIOSO   E   -10930'00"   -10915'00"    3330'00"    3345'00"
NUTRIOSO   E   -10930'00"   -10915'00"    3345'00"    3400'00"
NUTRIOSO   E   -10915'00"   -10900'00"    3345'00"    3400'00"
NUTRIOSO   W   -10945'00"   -10930'00"    3345'00"    3400'00"
NUTRIOSO   W   -10945'00"   -10930'00"    3330'00"    3345'00"
NUTRIOSO   W   -11000'00"   -10945'00"    3330'00"    3345'00"
NUTRIOSO   W   -11000'00"   -10945'00"    3345'00"    3400'00"
PINON   E   -11015'00"   -11000'00"    3615'00"    3630'00"
PINON   E   -11015'00"   -11000'00"    3600'00"    3615'00"
POLACCA   E   -11015'00"   -11000'00"    3530'00"    3545'00"
POLACCA   E   -11015'00"   -11000'00"    3545'00"    3600'00"
ROCK POINT   E   -10915'00"   -10900'00"    3645'00"    3700'00"
ROCK POINT   E   -10930'00"   -10915'00"    3630'00"    3645'00"
ROCK POINT   E   -10915'00"   -10900'00"    3630'00"    3645'00"
ROCK POINT   E   -10930'00"   -10915'00"    3645'00"    3700'00"
ROCK POINT   W   -10945'00"   -10930'00"    3645'00"    3700'00"
ROCK POINT   W   -11000'00"   -10945'00"    3645'00"    3700'00"
ROCK POINT   W   -11000'00"   -10945'00"    3630'00"    3645'00"
ROCK POINT   W   -10945'00"   -10930'00"    3630'00"    3645'00"
SAINT JOHNS   E   -10930'00"   -10915'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   E   -10915'00"   -10900'00"    3430'00"    3445'00"
SAINT JOHNS   E   -10930'00"   -10915'00"    3430'00"    3445'00"
SAINT JOHNS   E   -10915'00"   -10900'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   W   -11000'00"   -10945'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   W   -10945'00"   -10930'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   W   -11000'00"   -10945'00"    3430'00"    3445'00"
SAINT JOHNS   W   -10945'00"   -10930'00"    3430'00"    3445'00"
SANDERS   E   -10930'00"   -10915'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   E   -10930'00"   -10915'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   E   -10915'00"   -10900'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   E   -10915'00"   -10900'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   W   -10945'00"   -10930'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   W   -10945'00"   -10930'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   W   -11000'00"   -10945'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   W   -11000'00"   -10945'00"    3515'00"    3530'00"
SPRINGERVILLE   E   -10930'00"   -10915'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   E   -10915'00"   -10900'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   E   -10930'00"   -10915'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   E   -10915'00"   -10900'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   W   -11000'00"   -10945'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   W   -10945'00"   -10930'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   W   -11000'00"   -10945'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   W   -10945'00"   -10930'00"    3400'00"    3415'00"

Back to Top

Hypsography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
CANYON DE CHELLY   E   -10930'00"   -10915'00"    3615'00"    3630'00"
CANYON DE CHELLY   E   -10930'00"   -10915'00"    3600'00"    3615'00"
CANYON DE CHELLY   E   -10915'00"   -10900'00"    3600'00"    3615'00"
CANYON DE CHELLY   E   -10915'00"   -10900'00"    3615'00"    3630'00"
CANYON DE CHELLY   W   -11000'00"   -10945'00"    3615'00"    3630'00"
CANYON DE CHELLY   W   -10945'00"   -10930'00"    3615'00"    3630'00"
CANYON DE CHELLY   W   -11000'00"   -10945'00"    3600'00"    3615'00"
CANYON DE CHELLY   W   -10945'00"   -10930'00"    3600'00"    3615'00"
CLIFTON   W   -10945'00"   -10930'00"    3315'00"    3330'00"
CLIFTON   W   -11000'00"   -10945'00"    3315'00"    3330'00"
GANADO   E   -10930'00"   -10915'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   E   -10915'00"   -10900'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   E   -10915'00"   -10900'00"    3530'00"    3545'00"
GANADO   E   -10930'00"   -10915'00"    3530'00"    3545'00"
GANADO   W   -11000'00"   -10945'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   W   -10945'00"   -10930'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   W   -11000'00"   -10945'00"    3530'00"    3545'00"
GANADO   W   -10945'00"   -10930'00"    3530'00"    3545'00"
KAYENTA   E   -11015'00"   -11000'00"    3630'00"    3645'00"
KAYENTA   E   -11015'00"   -11000'00"    3645'00"    3700'00"
NUTRIOSO   E   -10915'00"   -10900'00"    3345'00"    3400'00"
NUTRIOSO   E   -10930'00"   -10915'00"    3330'00"    3345'00"
NUTRIOSO   E   -10930'00"   -10915'00"    3345'00"    3400'00"
NUTRIOSO   W   -10945'00"   -10930'00"    3330'00"    3345'00"
NUTRIOSO   W   -11000'00"   -10945'00"    3345'00"    3400'00"
NUTRIOSO   W   -10945'00"   -10930'00"    3345'00"    3400'00"
NUTRIOSO   W   -11000'00"   -10945'00"    3330'00"    3345'00"
PINON   E   -11015'00"   -11000'00"    3615'00"    3630'00"
PINON   E   -11015'00"   -11000'00"    3600'00"    3615'00"
POLACCA   E   -11015'00"   -11000'00"    3545'00"    3600'00"
POLACCA   E   -11015'00"   -11000'00"    3530'00"    3545'00"
ROCK POINT   E   -10915'00"   -10900'00"    3645'00"    3700'00"
ROCK POINT   E   -10930'00"   -10915'00"    3630'00"    3645'00"
ROCK POINT   E   -10915'00"   -10900'00"    3630'00"    3645'00"
ROCK POINT   E   -10930'00"   -10915'00"    3645'00"    3700'00"
ROCK POINT   W   -11000'00"   -10945'00"    3645'00"    3700'00"
ROCK POINT   W   -10945'00"   -10930'00"    3645'00"    3700'00"
ROCK POINT   W   -11000'00"   -10945'00"    3630'00"    3645'00"
ROCK POINT   W   -10945'00"   -10930'00"    3630'00"    3645'00"
SAINT JOHNS   E   -10930'00"   -10915'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   E   -10915'00"   -10900'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   E   -10915'00"   -10900'00"    3430'00"    3445'00"
SAINT JOHNS   E   -10930'00"   -10915'00"    3430'00"    3445'00"
SAINT JOHNS   W   -10945'00"   -10930'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   W   -11000'00"   -10945'00"    3430'00"    3445'00"
SAINT JOHNS   W   -10945'00"   -10930'00"    3430'00"    3445'00"
SAINT JOHNS   W   -11000'00"   -10945'00"    3445'00"    3500'00"
SANDERS   E   -10930'00"   -10915'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   E   -10915'00"   -10900'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   E   -10930'00"   -10915'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   E   -10915'00"   -10900'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   W   -11000'00"   -10945'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   W   -11000'00"   -10945'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   W   -10945'00"   -10930'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   W   -10945'00"   -10930'00"    3515'00"    3530'00"
SPRINGERVILLE   E   -10930'00"   -10915'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   E   -10930'00"   -10915'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   E   -10915'00"   -10900'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   E   -10915'00"   -10900'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   W   -11000'00"   -10945'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   W   -10945'00"   -10930'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   W   -11000'00"   -10945'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   W   -10945'00"   -10930'00"    3400'00"    3415'00"

Back to Top

Public Lands
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
CANYON DE CHELLY   E   -10930'00"   -10915'00"    3615'00"    3630'00"
CANYON DE CHELLY   E   -10915'00"   -10900'00"    3600'00"    3615'00"
CANYON DE CHELLY   E   -10930'00"   -10915'00"    3600'00"    3615'00"
CANYON DE CHELLY   E   -10915'00"   -10900'00"    3615'00"    3630'00"
CANYON DE CHELLY   W   -10945'00"   -10930'00"    3600'00"    3615'00"
CANYON DE CHELLY   W   -11000'00"   -10945'00"    3615'00"    3630'00"
CANYON DE CHELLY   W   -11000'00"   -10945'00"    3600'00"    3615'00"
CANYON DE CHELLY   W   -10945'00"   -10930'00"    3615'00"    3630'00"
CLIFTON   W   -11000'00"   -10945'00"    3315'00"    3330'00"
CLIFTON   W   -10945'00"   -10930'00"    3315'00"    3330'00"
GANADO   E   -10915'00"   -10900'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   E   -10930'00"   -10915'00"    3530'00"    3545'00"
GANADO   E   -10915'00"   -10900'00"    3530'00"    3545'00"
GANADO   E   -10930'00"   -10915'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   W   -10945'00"   -10930'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   W   -10945'00"   -10930'00"    3530'00"    3545'00"
GANADO   W   -11000'00"   -10945'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   W   -11000'00"   -10945'00"    3530'00"    3545'00"
KAYENTA   E   -11015'00"   -11000'00"    3645'00"    3700'00"
KAYENTA   E   -11015'00"   -11000'00"    3630'00"    3645'00"
NUTRIOSO   E   -10930'00"   -10915'00"    3330'00"    3345'00"
NUTRIOSO   E   -10930'00"   -10915'00"    3345'00"    3400'00"
NUTRIOSO   E   -10915'00"   -10900'00"    3345'00"    3400'00"
NUTRIOSO   W   -10945'00"   -10930'00"    3345'00"    3400'00"
NUTRIOSO   W   -11000'00"   -10945'00"    3330'00"    3345'00"
NUTRIOSO   W   -10945'00"   -10930'00"    3330'00"    3345'00"
NUTRIOSO   W   -11000'00"   -10945'00"    3345'00"    3400'00"
PINON   E   -11015'00"   -11000'00"    3600'00"    3615'00"
PINON   E   -11015'00"   -11000'00"    3615'00"    3630'00"
POLACCA   E   -11015'00"   -11000'00"    3545'00"    3600'00"
POLACCA   E   -11015'00"   -11000'00"    3530'00"    3545'00"
ROCK POINT   E   -10930'00"   -10915'00"    3630'00"    3645'00"
ROCK POINT   E   -10915'00"   -10900'00"    3630'00"    3645'00"
ROCK POINT   E   -10930'00"   -10915'00"    3645'00"    3700'00"
ROCK POINT   E   -10915'00"   -10900'00"    3645'00"    3700'00"
ROCK POINT   W   -10945'00"   -10930'00"    3645'00"    3700'00"
ROCK POINT   W   -11000'00"   -10945'00"    3630'00"    3645'00"
ROCK POINT   W   -11000'00"   -10945'00"    3645'00"    3700'00"
ROCK POINT   W   -10945'00"   -10930'00"    3630'00"    3645'00"
SAINT JOHNS   E   -10930'00"   -10915'00"    3430'00"    3445'00"
SAINT JOHNS   E   -10915'00"   -10900'00"    3430'00"    3445'00"
SAINT JOHNS   E   -10915'00"   -10900'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   E   -10930'00"   -10915'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   W   -10945'00"   -10930'00"    3430'00"    3445'00"
SAINT JOHNS   W   -11000'00"   -10945'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   W   -10945'00"   -10930'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   W   -11000'00"   -10945'00"    3430'00"    3445'00"
SANDERS   E   -10915'00"   -10900'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   E   -10915'00"   -10900'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   E   -10930'00"   -10915'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   E   -10930'00"   -10915'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   W   -10945'00"   -10930'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   W   -11000'00"   -10945'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   W   -11000'00"   -10945'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   W   -10945'00"   -10930'00"    3500'00"    3515'00"
SPRINGERVILLE   E   -10930'00"   -10915'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   E   -10915'00"   -10900'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   E   -10930'00"   -10915'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   E   -10915'00"   -10900'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   W   -11000'00"   -10945'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   W   -10945'00"   -10930'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   W   -10945'00"   -10930'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   W   -11000'00"   -10945'00"    3415'00"    3430'00"

Back to Top

Transportation
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
CANYON DE CHELLY   E   -10930'00"   -10915'00"    3615'00"    3630'00"
CANYON DE CHELLY   E   -10915'00"   -10900'00"    3600'00"    3615'00"
CANYON DE CHELLY   E   -10915'00"   -10900'00"    3615'00"    3630'00"
CANYON DE CHELLY   E   -10930'00"   -10915'00"    3600'00"    3615'00"
CANYON DE CHELLY   E   -10930'00"   -10915'00"    3615'00"    3630'00"
CANYON DE CHELLY   E   -10915'00"   -10900'00"    3615'00"    3630'00"
CANYON DE CHELLY   E   -10930'00"   -10915'00"    3600'00"    3615'00"
CANYON DE CHELLY   E   -10915'00"   -10900'00"    3600'00"    3615'00"
CANYON DE CHELLY   W   -11000'00"   -10945'00"    3600'00"    3615'00"
CANYON DE CHELLY   W   -10945'00"   -10930'00"    3600'00"    3615'00"
CANYON DE CHELLY   W   -10945'00"   -10930'00"    3615'00"    3630'00"
CANYON DE CHELLY   W   -11000'00"   -10945'00"    3615'00"    3630'00"
CANYON DE CHELLY   W   -11000'00"   -10945'00"    3615'00"    3630'00"
CANYON DE CHELLY   W   -10945'00"   -10930'00"    3615'00"    3630'00"
CANYON DE CHELLY   W   -10945'00"   -10930'00"    3600'00"    3615'00"
CANYON DE CHELLY   W   -11000'00"   -10945'00"    3600'00"    3615'00"
CLIFTON   W   -10945'00"   -10930'00"    3315'00"    3330'00"
CLIFTON   W   -11000'00"   -10945'00"    3315'00"    3330'00"
CLIFTON   W   -10945'00"   -10930'00"    3315'00"    3330'00"
CLIFTON   W   -11000'00"   -10945'00"    3315'00"    3330'00"
CLIFTON   W   -10945'00"   -10930'00"    3315'00"    3330'00"
CLIFTON   W   -11000'00"   -10945'00"    3315'00"    3330'00"
GANADO   E   -10915'00"   -10900'00"    3530'00"    3545'00"
GANADO   E   -10930'00"   -10915'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   E   -10915'00"   -10900'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   E   -10930'00"   -10915'00"    3530'00"    3545'00"
GANADO   E   -10930'00"   -10915'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   E   -10915'00"   -10900'00"    3530'00"    3545'00"
GANADO   E   -10930'00"   -10915'00"    3530'00"    3545'00"
GANADO   E   -10915'00"   -10900'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   E   -10915'00"   -10900'00"    3530'00"    3545'00"
GANADO   E   -10930'00"   -10915'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   E   -10930'00"   -10915'00"    3530'00"    3545'00"
GANADO   E   -10915'00"   -10900'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   W   -11000'00"   -10945'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   W   -11000'00"   -10945'00"    3530'00"    3545'00"
GANADO   W   -10945'00"   -10930'00"    3530'00"    3545'00"
GANADO   W   -10945'00"   -10930'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   W   -11000'00"   -10945'00"    3530'00"    3545'00"
GANADO   W   -10945'00"   -10930'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   W   -10945'00"   -10930'00"    3530'00"    3545'00"
GANADO   W   -11000'00"   -10945'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   W   -10945'00"   -10930'00"    3545'00"    3600'00"
GANADO   W   -10945'00"   -10930'00"    3530'00"    3545'00"
GANADO   W   -11000'00"   -10945'00"    3530'00"    3545'00"
GANADO   W   -11000'00"   -10945'00"    3545'00"    3600'00"
KAYENTA   E   -11015'00"   -11000'00"    3630'00"    3645'00"
KAYENTA   E   -11015'00"   -11000'00"    3645'00"    3700'00"
KAYENTA   E   -11015'00"   -11000'00"    3645'00"    3700'00"
KAYENTA   E   -11015'00"   -11000'00"    3630'00"    3645'00"
KAYENTA   E   -11015'00"   -11000'00"    3645'00"    3700'00"
KAYENTA   E   -11015'00"   -11000'00"    3630'00"    3645'00"
NUTRIOSO   E   -10915'00"   -10900'00"    3345'00"    3400'00"
NUTRIOSO   E   -10930'00"   -10915'00"    3345'00"    3400'00"
NUTRIOSO   E   -10930'00"   -10915'00"    3330'00"    3345'00"
NUTRIOSO   E   -10930'00"   -10915'00"    3345'00"    3400'00"
NUTRIOSO   E   -10930'00"   -10915'00"    3330'00"    3345'00"
NUTRIOSO   E   -10915'00"   -10900'00"    3345'00"    3400'00"
NUTRIOSO   W   -11000'00"   -10945'00"    3345'00"    3400'00"
NUTRIOSO   W   -11000'00"   -10945'00"    3330'00"    3345'00"
NUTRIOSO   W   -10945'00"   -10930'00"    3330'00"    3345'00"
NUTRIOSO   W   -10945'00"   -10930'00"    3345'00"    3400'00"
NUTRIOSO   W   -11000'00"   -10945'00"    3330'00"    3345'00"
NUTRIOSO   W   -10945'00"   -10930'00"    3330'00"    3345'00"
NUTRIOSO   W   -10945'00"   -10930'00"    3345'00"    3400'00"
NUTRIOSO   W   -11000'00"   -10945'00"    3345'00"    3400'00"
PINON   E   -11015'00"   -11000'00"    3615'00"    3630'00"
PINON   E   -11015'00"   -11000'00"    3600'00"    3615'00"
PINON   E   -11015'00"   -11000'00"    3615'00"    3630'00"
PINON   E   -11015'00"   -11000'00"    3600'00"    3615'00"
PINON   E   -11015'00"   -11000'00"    3600'00"    3615'00"
PINON   E   -11015'00"   -11000'00"    3615'00"    3630'00"
POLACCA   E   -11015'00"   -11000'00"    3545'00"    3600'00"
POLACCA   E   -11015'00"   -11000'00"    3530'00"    3545'00"
POLACCA   E   -11015'00"   -11000'00"    3545'00"    3600'00"
POLACCA   E   -11015'00"   -11000'00"    3530'00"    3545'00"
ROCK POINT   E   -10930'00"   -10915'00"    3645'00"    3700'00"
ROCK POINT   E   -10915'00"   -10900'00"    3630'00"    3645'00"
ROCK POINT   E   -10930'00"   -10915'00"    3630'00"    3645'00"
ROCK POINT   E   -10915'00"   -10900'00"    3645'00"    3700'00"
ROCK POINT   E   -10915'00"   -10900'00"    3645'00"    3700'00"
ROCK POINT   E   -10930'00"   -10915'00"    3645'00"    3700'00"
ROCK POINT   E   -10930'00"   -10915'00"    3630'00"    3645'00"
ROCK POINT   E   -10915'00"   -10900'00"    3630'00"    3645'00"
ROCK POINT   W   -10945'00"   -10930'00"    3630'00"    3645'00"
ROCK POINT   W   -10945'00"   -10930'00"    3645'00"    3700'00"
ROCK POINT   W   -11000'00"   -10945'00"    3645'00"    3700'00"
ROCK POINT   W   -11000'00"   -10945'00"    3630'00"    3645'00"
ROCK POINT   W   -10945'00"   -10930'00"    3645'00"    3700'00"
ROCK POINT   W   -10945'00"   -10930'00"    3630'00"    3645'00"
ROCK POINT   W   -11000'00"   -10945'00"    3630'00"    3645'00"
ROCK POINT   W   -11000'00"   -10945'00"    3645'00"    3700'00"
SAINT JOHNS   E   -10930'00"   -10915'00"    3430'00"    3445'00"
SAINT JOHNS   E   -10930'00"   -10915'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   E   -10915'00"   -10900'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   E   -10915'00"   -10900'00"    3430'00"    3445'00"
SAINT JOHNS   E   -10930'00"   -10915'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   E   -10915'00"   -10900'00"    3430'00"    3445'00"
SAINT JOHNS   E   -10930'00"   -10915'00"    3430'00"    3445'00"
SAINT JOHNS   E   -10915'00"   -10900'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   E   -10930'00"   -10915'00"    3430'00"    3445'00"
SAINT JOHNS   E   -10930'00"   -10915'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   E   -10915'00"   -10900'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   E   -10915'00"   -10900'00"    3430'00"    3445'00"
SAINT JOHNS   W   -11000'00"   -10945'00"    3430'00"    3445'00"
SAINT JOHNS   W   -10945'00"   -10930'00"    3430'00"    3445'00"
SAINT JOHNS   W   -10945'00"   -10930'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   W   -11000'00"   -10945'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   W   -10945'00"   -10930'00"    3430'00"    3445'00"
SAINT JOHNS   W   -11000'00"   -10945'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   W   -11000'00"   -10945'00"    3430'00"    3445'00"
SAINT JOHNS   W   -10945'00"   -10930'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   W   -10945'00"   -10930'00"    3430'00"    3445'00"
SAINT JOHNS   W   -10945'00"   -10930'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   W   -11000'00"   -10945'00"    3445'00"    3500'00"
SAINT JOHNS   W   -11000'00"   -10945'00"    3430'00"    3445'00"
SANDERS   E   -10930'00"   -10915'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   E   -10915'00"   -10900'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   E   -10915'00"   -10900'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   E   -10930'00"   -10915'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   E   -10915'00"   -10900'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   E   -10915'00"   -10900'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   E   -10930'00"   -10915'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   E   -10930'00"   -10915'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   E   -10930'00"   -10915'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   E   -10915'00"   -10900'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   E   -10915'00"   -10900'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   E   -10930'00"   -10915'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   W   -11000'00"   -10945'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   W   -10945'00"   -10930'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   W   -10945'00"   -10930'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   W   -11000'00"   -10945'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   W   -11000'00"   -10945'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   W   -10945'00"   -10930'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   W   -11000'00"   -10945'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   W   -10945'00"   -10930'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   W   -10945'00"   -10930'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   W   -11000'00"   -10945'00"    3500'00"    3515'00"
SANDERS   W   -10945'00"   -10930'00"    3515'00"    3530'00"
SANDERS   W   -11000'00"   -10945'00"    3515'00"    3530'00"
SPRINGERVILLE   E   -10930'00"   -10915'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   E   -10915'00"   -10900'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   E   -10930'00"   -10915'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   E   -10915'00"   -10900'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   E   -10930'00"   -10915'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   E   -10915'00"   -10900'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   E   -10930'00"   -10915'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   E   -10915'00"   -10900'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   E   -10930'00"   -10915'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   E   -10930'00"   -10915'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   E   -10915'00"   -10900'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   E   -10915'00"   -10900'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   W   -10945'00"   -10930'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   W   -11000'00"   -10945'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   W   -11000'00"   -10945'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   W   -10945'00"   -10930'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   W   -11000'00"   -10945'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   W   -10945'00"   -10930'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   W   -11000'00"   -10945'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   W   -10945'00"   -10930'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   W   -10945'00"   -10930'00"    3415'00"    3430'00"
SPRINGERVILLE   W   -10945'00"   -10930'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   W   -11000'00"   -10945'00"    3400'00"    3415'00"
SPRINGERVILLE   W   -11000'00"   -10945'00"    3415'00"    3430'00"

Back to Top

Additional 1 deg DEM maps are available for this county:
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
CLIFTON   W   -11000'00"   -10900'00"    3300'00"    3400'00"
FLAGSTAFF   E   -11100'00"   -11000'00"    3500'00"    3600'00"
GALLUP   W   -11000'00"   -10900'00"    3500'00"    3600'00"
MARBLE CANYON   E   -11100'00"   -11000'00"    3600'00"    3700'00"
SAINT JOHNS   W   -11000'00"   -10900'00"    3400'00"    3500'00"
SHIPROCK   W   -11000'00"   -10900'00"    3600'00"    3700'00"

Back to Top

Additional LULC (Geo) maps are available for this county:
NAME MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
CLIFTON   -11000'04"   -10800'01"    3300'00"    3400'00"
FLAGSTAFF   -11200'03"   -11000'02"    3500'00"    3600'00"
GALLUP   -11000'03"   -10759'59"    3500'00"    3600'04"
MARBLE CANYON   -11200'05"   -11000'02"    3559'59"    3700'00"
SAINT JOHNS   -11000'03"   -10759'58"    3400'00"    3500'02"
SHIPROCK   -11000'09"   -10800'00"    3559'58"    3700'03"

Back to Top

Additional LULC (UTM) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
CLIFTON   593319   777073   3651737   3766220   12
FLAGSTAFF   408671   590087   3873494   3984423   12
GALLUP   591178   770445   3873501   3988225   12
MARBLE CANYON   409742   588918   3984371   4095343   12
SAINT JOHNS   592266   773851   3762611   3877235   12
SHIPROCK   589897   766968   3984336   4099186   12

Back to Top

Additional LULC (Standard) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
CLIFTON   593319   777073   3651737   3766220   12
FLAGSTAFF   408671   590087   3873494   3984423   12
GALLUP   591178   770445   3873501   3988225   12
MARBLE CANYON   409742   588918   3984371   4095343   12
SAINT JOHNS   592266   773851   3762611   3877235   12
SHIPROCK   589897   766968   3984336   4099186   12

Back to Top

Additional DLG (UTM) maps are available for this county
Additional DLG (Standard) maps are available for this countyAir Dispersion
Modeling & Risk
Assessment#1 Meteorological Resource Center


courses
courses
CALPUFF View
Advanced Air Dispersion Model


Home | Terrain Data | LULC Data | DLG Data | Contact | About

Copyright © 2002-2008 Lakes Enviornmental Software
www.WebLakes.com | www.webGIS.com | www.WebMET.com