Home
WebLakes.com
WebMET
Terrain Data
US
7.5-min DEM
1-deg DEM
SRTM1
Global
SRTM3
SRTM30
GTOPO30
LULC Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Global
GLCC
DLG Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Contact
About
ELKO - Nevada

DLG Data (Lat/Long)


Boundaries
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BATTLE MOUNTAIN   E   -11615'00"   -11600'00"    4045'00"    4100'00"
BATTLE MOUNTAIN   E   -11615'00"   -11600'00"    4030'00"    4045'00"
BULL RUN MOUNTAINS   E   -11630'00"   -11615'00"    4145'00"    4200'00"
BULL RUN MOUNTAINS   E   -11615'00"   -11600'00"    4145'00"    4200'00"
BULL RUN MOUNTAINS   E   -11630'00"   -11615'00"    4130'00"    4145'00"
BULL RUN MOUNTAINS   E   -11615'00"   -11600'00"    4130'00"    4145'00"
BULL RUN MOUNTAINS   W   -11645'00"   -11630'00"    4145'00"    4200'00"
BULL RUN MOUNTAINS   W   -11700'00"   -11645'00"    4130'00"    4145'00"
BULL RUN MOUNTAINS   W   -11645'00"   -11630'00"    4130'00"    4145'00"
BULL RUN MOUNTAINS   W   -11700'00"   -11645'00"    4145'00"    4200'00"
CRESCENT VALLEY   E   -11615'00"   -11600'00"    4015'00"    4030'00"
CRESCENT VALLEY   E   -11615'00"   -11600'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   E   -11415'00"   -11400'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   E   -11430'00"   -11415'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   E   -11415'00"   -11400'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   E   -11430'00"   -11415'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   W   -11500'00"   -11445'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   W   -11445'00"   -11430'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   W   -11500'00"   -11445'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   W   -11445'00"   -11430'00"    4000'00"    4015'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11530'00"   -11515'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11515'00"   -11500'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11530'00"   -11515'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11515'00"   -11500'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11600'00"   -11545'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11545'00"   -11530'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11600'00"   -11545'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11545'00"   -11530'00"    4100'00"    4115'00"
ELKO   E   -11530'00"   -11515'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   E   -11515'00"   -11500'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   E   -11530'00"   -11515'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   E   -11515'00"   -11500'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   W   -11545'00"   -11530'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   W   -11600'00"   -11545'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   W   -11600'00"   -11545'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   W   -11545'00"   -11530'00"    4030'00"    4045'00"
JACKPOT   E   -11430'00"   -11415'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   E   -11415'00"   -11400'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   E   -11430'00"   -11415'00"    4130'00"    4145'00"
JACKPOT   E   -11415'00"   -11400'00"    4130'00"    4145'00"
JACKPOT   W   -11500'00"   -11445'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   W   -11445'00"   -11430'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   W   -11500'00"   -11445'00"    4130'00"    4145'00"
JACKPOT   W   -11445'00"   -11430'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   E   -11530'00"   -11515'00"    4145'00"    4200'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   E   -11515'00"   -11500'00"    4145'00"    4200'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   E   -11530'00"   -11515'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   E   -11515'00"   -11500'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   W   -11600'00"   -11545'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   W   -11545'00"   -11530'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   W   -11600'00"   -11545'00"    4145'00"    4200'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   W   -11545'00"   -11530'00"    4145'00"    4200'00"
LOUSE CANYON   E   -11715'00"   -11700'00"    4200'00"    4215'00"
OSGOOD MOUNTAINS   E   -11715'00"   -11700'00"    4115'00"    4130'00"
OSGOOD MOUNTAINS   E   -11715'00"   -11700'00"    4100'00"    4115'00"
QUINN RIVER VALLEY   E   -11715'00"   -11700'00"    4145'00"    4200'00"
QUINN RIVER VALLEY   E   -11715'00"   -11700'00"    4130'00"    4145'00"
RUBY LAKE   E   -11530'00"   -11515'00"    4015'00"    4030'00"
RUBY LAKE   E   -11515'00"   -11500'00"    4015'00"    4030'00"
RUBY LAKE   E   -11530'00"   -11515'00"    4000'00"    4015'00"
RUBY LAKE   E   -11515'00"   -11500'00"    4000'00"    4015'00"
RUBY LAKE   W   -11600'00"   -11545'00"    4000'00"    4015'00"
RUBY LAKE   W   -11600'00"   -11545'00"    4015'00"    4030'00"
RUBY LAKE   W   -11545'00"   -11530'00"    4015'00"    4030'00"
RUBY LAKE   W   -11545'00"   -11530'00"    4000'00"    4015'00"
TUSCARORA   E   -11630'00"   -11615'00"    4115'00"    4130'00"
TUSCARORA   E   -11615'00"   -11600'00"    4115'00"    4130'00"
TUSCARORA   E   -11615'00"   -11600'00"    4100'00"    4115'00"
TUSCARORA   E   -11630'00"   -11615'00"    4100'00"    4115'00"
TUSCARORA   W   -11700'00"   -11645'00"    4115'00"    4130'00"
TUSCARORA   W   -11645'00"   -11630'00"    4115'00"    4130'00"
TUSCARORA   W   -11700'00"   -11645'00"    4100'00"    4115'00"
TUSCARORA   W   -11645'00"   -11630'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   E   -11430'00"   -11415'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   E   -11415'00"   -11400'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   E   -11430'00"   -11415'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   E   -11415'00"   -11400'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   W   -11500'00"   -11445'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   W   -11445'00"   -11430'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   W   -11445'00"   -11430'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   W   -11500'00"   -11445'00"    4100'00"    4115'00"
WENDOVER   E   -11430'00"   -11415'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   E   -11415'00"   -11400'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   E   -11430'00"   -11415'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   E   -11415'00"   -11400'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   W   -11500'00"   -11445'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   W   -11500'00"   -11445'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   W   -11445'00"   -11430'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   W   -11445'00"   -11430'00"    4045'00"    4100'00"

Back to Top

Hydrography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BATTLE MOUNTAIN   E   -11615'00"   -11600'00"    4045'00"    4100'00"
BATTLE MOUNTAIN   E   -11615'00"   -11600'00"    4030'00"    4045'00"
BULL RUN MOUNTAINS   E   -11630'00"   -11615'00"    4130'00"    4145'00"
BULL RUN MOUNTAINS   E   -11630'00"   -11615'00"    4145'00"    4200'00"
BULL RUN MOUNTAINS   E   -11615'00"   -11600'00"    4145'00"    4200'00"
BULL RUN MOUNTAINS   E   -11615'00"   -11600'00"    4130'00"    4145'00"
BULL RUN MOUNTAINS   W   -11645'00"   -11630'00"    4145'00"    4200'00"
BULL RUN MOUNTAINS   W   -11645'00"   -11630'00"    4130'00"    4145'00"
BULL RUN MOUNTAINS   W   -11700'00"   -11645'00"    4130'00"    4145'00"
BULL RUN MOUNTAINS   W   -11700'00"   -11645'00"    4145'00"    4200'00"
CRESCENT VALLEY   E   -11615'00"   -11600'00"    4015'00"    4030'00"
CRESCENT VALLEY   E   -11615'00"   -11600'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   E   -11415'00"   -11400'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   E   -11430'00"   -11415'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   E   -11430'00"   -11415'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   E   -11415'00"   -11400'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   W   -11500'00"   -11445'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   W   -11445'00"   -11430'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   W   -11500'00"   -11445'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   W   -11445'00"   -11430'00"    4000'00"    4015'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11530'00"   -11515'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11530'00"   -11515'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11515'00"   -11500'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11515'00"   -11500'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11545'00"   -11530'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11545'00"   -11530'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11600'00"   -11545'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11600'00"   -11545'00"    4115'00"    4130'00"
ELKO   E   -11530'00"   -11515'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   E   -11530'00"   -11515'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   E   -11515'00"   -11500'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   E   -11515'00"   -11500'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   W   -11545'00"   -11530'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   W   -11600'00"   -11545'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   W   -11545'00"   -11530'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   W   -11600'00"   -11545'00"    4045'00"    4100'00"
JACKPOT   E   -11415'00"   -11400'00"    4130'00"    4145'00"
JACKPOT   E   -11430'00"   -11415'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   E   -11430'00"   -11415'00"    4130'00"    4145'00"
JACKPOT   E   -11415'00"   -11400'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   W   -11500'00"   -11445'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   W   -11445'00"   -11430'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   W   -11500'00"   -11445'00"    4130'00"    4145'00"
JACKPOT   W   -11445'00"   -11430'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   E   -11530'00"   -11515'00"    4145'00"    4200'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   E   -11515'00"   -11500'00"    4145'00"    4200'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   E   -11530'00"   -11515'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   E   -11515'00"   -11500'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   W   -11600'00"   -11545'00"    4145'00"    4200'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   W   -11600'00"   -11545'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   W   -11545'00"   -11530'00"    4145'00"    4200'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   W   -11545'00"   -11530'00"    4130'00"    4145'00"
LOUSE CANYON   E   -11715'00"   -11700'00"    4200'00"    4215'00"
OSGOOD MOUNTAINS   E   -11715'00"   -11700'00"    4115'00"    4130'00"
OSGOOD MOUNTAINS   E   -11715'00"   -11700'00"    4100'00"    4115'00"
QUINN RIVER VALLEY   E   -11715'00"   -11700'00"    4145'00"    4200'00"
QUINN RIVER VALLEY   E   -11715'00"   -11700'00"    4130'00"    4145'00"
RUBY LAKE   E   -11530'00"   -11515'00"    4015'00"    4030'00"
RUBY LAKE   E   -11530'00"   -11515'00"    4000'00"    4015'00"
RUBY LAKE   E   -11515'00"   -11500'00"    4015'00"    4030'00"
RUBY LAKE   E   -11515'00"   -11500'00"    4000'00"    4015'00"
RUBY LAKE   W   -11600'00"   -11545'00"    4000'00"    4015'00"
RUBY LAKE   W   -11545'00"   -11530'00"    4000'00"    4015'00"
RUBY LAKE   W   -11600'00"   -11545'00"    4015'00"    4030'00"
RUBY LAKE   W   -11545'00"   -11530'00"    4015'00"    4030'00"
TUSCARORA   E   -11615'00"   -11600'00"    4115'00"    4130'00"
TUSCARORA   E   -11630'00"   -11615'00"    4115'00"    4130'00"
TUSCARORA   E   -11615'00"   -11600'00"    4100'00"    4115'00"
TUSCARORA   E   -11630'00"   -11615'00"    4100'00"    4115'00"
TUSCARORA   W   -11700'00"   -11645'00"    4115'00"    4130'00"
TUSCARORA   W   -11645'00"   -11630'00"    4115'00"    4130'00"
TUSCARORA   W   -11700'00"   -11645'00"    4100'00"    4115'00"
TUSCARORA   W   -11645'00"   -11630'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   E   -11430'00"   -11415'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   E   -11430'00"   -11415'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   E   -11415'00"   -11400'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   E   -11415'00"   -11400'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   W   -11445'00"   -11430'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   W   -11500'00"   -11445'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   W   -11445'00"   -11430'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   W   -11500'00"   -11445'00"    4100'00"    4115'00"
WENDOVER   E   -11415'00"   -11400'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   E   -11430'00"   -11415'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   E   -11415'00"   -11400'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   E   -11430'00"   -11415'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   W   -11445'00"   -11430'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   W   -11445'00"   -11430'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   W   -11500'00"   -11445'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   W   -11500'00"   -11445'00"    4045'00"    4100'00"

Back to Top

Hypsography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BATTLE MOUNTAIN   E   -11615'00"   -11600'00"    4045'00"    4100'00"
BATTLE MOUNTAIN   E   -11615'00"   -11600'00"    4030'00"    4045'00"
BULL RUN MOUNTAINS   E   -11630'00"   -11615'00"    4130'00"    4145'00"
BULL RUN MOUNTAINS   E   -11615'00"   -11600'00"    4145'00"    4200'00"
BULL RUN MOUNTAINS   E   -11630'00"   -11615'00"    4145'00"    4200'00"
BULL RUN MOUNTAINS   E   -11615'00"   -11600'00"    4130'00"    4145'00"
BULL RUN MOUNTAINS   W   -11700'00"   -11645'00"    4145'00"    4200'00"
BULL RUN MOUNTAINS   W   -11645'00"   -11630'00"    4145'00"    4200'00"
BULL RUN MOUNTAINS   W   -11700'00"   -11645'00"    4130'00"    4145'00"
BULL RUN MOUNTAINS   W   -11645'00"   -11630'00"    4130'00"    4145'00"
CRESCENT VALLEY   E   -11615'00"   -11600'00"    4015'00"    4030'00"
CRESCENT VALLEY   E   -11615'00"   -11600'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   E   -11415'00"   -11400'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   E   -11415'00"   -11400'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   E   -11430'00"   -11415'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   E   -11430'00"   -11415'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   W   -11500'00"   -11445'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   W   -11445'00"   -11430'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   W   -11500'00"   -11445'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   W   -11445'00"   -11430'00"    4000'00"    4015'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11530'00"   -11515'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11515'00"   -11500'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11530'00"   -11515'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11515'00"   -11500'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11545'00"   -11530'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11545'00"   -11530'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11600'00"   -11545'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11600'00"   -11545'00"    4100'00"    4115'00"
ELKO   E   -11530'00"   -11515'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   E   -11515'00"   -11500'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   E   -11530'00"   -11515'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   E   -11515'00"   -11500'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   W   -11600'00"   -11545'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   W   -11600'00"   -11545'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   W   -11545'00"   -11530'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   W   -11545'00"   -11530'00"    4045'00"    4100'00"
JACKPOT   E   -11415'00"   -11400'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   E   -11415'00"   -11400'00"    4130'00"    4145'00"
JACKPOT   E   -11430'00"   -11415'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   E   -11430'00"   -11415'00"    4130'00"    4145'00"
JACKPOT   W   -11445'00"   -11430'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   W   -11500'00"   -11445'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   W   -11500'00"   -11445'00"    4130'00"    4145'00"
JACKPOT   W   -11445'00"   -11430'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   E   -11530'00"   -11515'00"    4145'00"    4200'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   E   -11515'00"   -11500'00"    4145'00"    4200'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   E   -11530'00"   -11515'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   E   -11515'00"   -11500'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   W   -11600'00"   -11545'00"    4145'00"    4200'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   W   -11545'00"   -11530'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   W   -11545'00"   -11530'00"    4145'00"    4200'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   W   -11600'00"   -11545'00"    4130'00"    4145'00"
OSGOOD MOUNTAINS   E   -11715'00"   -11700'00"    4115'00"    4130'00"
OSGOOD MOUNTAINS   E   -11715'00"   -11700'00"    4100'00"    4115'00"
QUINN RIVER VALLEY   E   -11715'00"   -11700'00"    4145'00"    4200'00"
QUINN RIVER VALLEY   E   -11715'00"   -11700'00"    4130'00"    4145'00"
RUBY LAKE   E   -11530'00"   -11515'00"    4015'00"    4030'00"
RUBY LAKE   E   -11515'00"   -11500'00"    4015'00"    4030'00"
RUBY LAKE   E   -11530'00"   -11515'00"    4000'00"    4015'00"
RUBY LAKE   E   -11515'00"   -11500'00"    4000'00"    4015'00"
RUBY LAKE   W   -11600'00"   -11545'00"    4015'00"    4030'00"
RUBY LAKE   W   -11600'00"   -11545'00"    4000'00"    4015'00"
RUBY LAKE   W   -11545'00"   -11530'00"    4000'00"    4015'00"
RUBY LAKE   W   -11545'00"   -11530'00"    4015'00"    4030'00"
TUSCARORA   E   -11615'00"   -11600'00"    4115'00"    4130'00"
TUSCARORA   E   -11630'00"   -11615'00"    4100'00"    4115'00"
TUSCARORA   E   -11630'00"   -11615'00"    4115'00"    4130'00"
TUSCARORA   E   -11615'00"   -11600'00"    4100'00"    4115'00"
TUSCARORA   W   -11645'00"   -11630'00"    4100'00"    4115'00"
TUSCARORA   W   -11700'00"   -11645'00"    4115'00"    4130'00"
TUSCARORA   W   -11645'00"   -11630'00"    4115'00"    4130'00"
TUSCARORA   W   -11700'00"   -11645'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   E   -11430'00"   -11415'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   E   -11415'00"   -11400'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   E   -11430'00"   -11415'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   E   -11415'00"   -11400'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   W   -11500'00"   -11445'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   W   -11445'00"   -11430'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   W   -11500'00"   -11445'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   W   -11445'00"   -11430'00"    4100'00"    4115'00"
WENDOVER   E   -11430'00"   -11415'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   E   -11415'00"   -11400'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   E   -11430'00"   -11415'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   E   -11415'00"   -11400'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   W   -11500'00"   -11445'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   W   -11445'00"   -11430'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   W   -11500'00"   -11445'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   W   -11445'00"   -11430'00"    4030'00"    4045'00"

Back to Top

Public Lands
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BATTLE MOUNTAIN   E   -11615'00"   -11600'00"    4030'00"    4045'00"
BATTLE MOUNTAIN   E   -11615'00"   -11600'00"    4045'00"    4100'00"
BULL RUN MOUNTAINS   E   -11615'00"   -11600'00"    4130'00"    4145'00"
BULL RUN MOUNTAINS   E   -11630'00"   -11615'00"    4145'00"    4200'00"
BULL RUN MOUNTAINS   E   -11615'00"   -11600'00"    4145'00"    4200'00"
BULL RUN MOUNTAINS   E   -11630'00"   -11615'00"    4130'00"    4145'00"
BULL RUN MOUNTAINS   W   -11700'00"   -11645'00"    4145'00"    4200'00"
BULL RUN MOUNTAINS   W   -11645'00"   -11630'00"    4145'00"    4200'00"
BULL RUN MOUNTAINS   W   -11645'00"   -11630'00"    4130'00"    4145'00"
BULL RUN MOUNTAINS   W   -11700'00"   -11645'00"    4130'00"    4145'00"
CRESCENT VALLEY   E   -11615'00"   -11600'00"    4015'00"    4030'00"
CRESCENT VALLEY   E   -11615'00"   -11600'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   E   -11415'00"   -11400'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   E   -11430'00"   -11415'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   E   -11415'00"   -11400'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   E   -11430'00"   -11415'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   W   -11500'00"   -11445'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   W   -11445'00"   -11430'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   W   -11500'00"   -11445'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   W   -11445'00"   -11430'00"    4000'00"    4015'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11530'00"   -11515'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11530'00"   -11515'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11515'00"   -11500'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11515'00"   -11500'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11545'00"   -11530'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11545'00"   -11530'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11600'00"   -11545'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11600'00"   -11545'00"    4115'00"    4130'00"
ELKO   E   -11530'00"   -11515'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   E   -11530'00"   -11515'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   E   -11515'00"   -11500'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   E   -11515'00"   -11500'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   W   -11545'00"   -11530'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   W   -11600'00"   -11545'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   W   -11600'00"   -11545'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   W   -11545'00"   -11530'00"    4030'00"    4045'00"
JACKPOT   E   -11430'00"   -11415'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   E   -11430'00"   -11415'00"    4130'00"    4145'00"
JACKPOT   E   -11415'00"   -11400'00"    4130'00"    4145'00"
JACKPOT   E   -11415'00"   -11400'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   W   -11500'00"   -11445'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   W   -11445'00"   -11430'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   W   -11445'00"   -11430'00"    4130'00"    4145'00"
JACKPOT   W   -11500'00"   -11445'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   E   -11530'00"   -11515'00"    4145'00"    4200'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   E   -11515'00"   -11500'00"    4145'00"    4200'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   E   -11515'00"   -11500'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   E   -11530'00"   -11515'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   W   -11545'00"   -11530'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   W   -11600'00"   -11545'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   W   -11545'00"   -11530'00"    4145'00"    4200'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   W   -11600'00"   -11545'00"    4145'00"    4200'00"
LOUSE CANYON   E   -11715'00"   -11700'00"    4200'00"    4215'00"
OSGOOD MOUNTAINS   E   -11715'00"   -11700'00"    4100'00"    4115'00"
OSGOOD MOUNTAINS   E   -11715'00"   -11700'00"    4115'00"    4130'00"
QUINN RIVER VALLEY   E   -11715'00"   -11700'00"    4130'00"    4145'00"
QUINN RIVER VALLEY   E   -11715'00"   -11700'00"    4145'00"    4200'00"
RUBY LAKE   E   -11530'00"   -11515'00"    4015'00"    4030'00"
RUBY LAKE   E   -11515'00"   -11500'00"    4015'00"    4030'00"
RUBY LAKE   E   -11515'00"   -11500'00"    4000'00"    4015'00"
RUBY LAKE   E   -11530'00"   -11515'00"    4000'00"    4015'00"
RUBY LAKE   W   -11600'00"   -11545'00"    4000'00"    4015'00"
RUBY LAKE   W   -11545'00"   -11530'00"    4015'00"    4030'00"
RUBY LAKE   W   -11545'00"   -11530'00"    4000'00"    4015'00"
RUBY LAKE   W   -11600'00"   -11545'00"    4015'00"    4030'00"
TUSCARORA   E   -11630'00"   -11615'00"    4115'00"    4130'00"
TUSCARORA   E   -11615'00"   -11600'00"    4115'00"    4130'00"
TUSCARORA   E   -11615'00"   -11600'00"    4100'00"    4115'00"
TUSCARORA   E   -11630'00"   -11615'00"    4100'00"    4115'00"
TUSCARORA   W   -11645'00"   -11630'00"    4115'00"    4130'00"
TUSCARORA   W   -11645'00"   -11630'00"    4100'00"    4115'00"
TUSCARORA   W   -11700'00"   -11645'00"    4100'00"    4115'00"
TUSCARORA   W   -11700'00"   -11645'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   E   -11430'00"   -11415'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   E   -11415'00"   -11400'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   E   -11430'00"   -11415'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   E   -11415'00"   -11400'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   W   -11445'00"   -11430'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   W   -11445'00"   -11430'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   W   -11500'00"   -11445'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   W   -11500'00"   -11445'00"    4115'00"    4130'00"
WENDOVER   E   -11430'00"   -11415'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   E   -11430'00"   -11415'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   E   -11415'00"   -11400'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   E   -11415'00"   -11400'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   W   -11445'00"   -11430'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   W   -11500'00"   -11445'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   W   -11445'00"   -11430'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   W   -11500'00"   -11445'00"    4030'00"    4045'00"

Back to Top

Transportation
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BATTLE MOUNTAIN   E   -11615'00"   -11600'00"    4030'00"    4045'00"
BATTLE MOUNTAIN   E   -11615'00"   -11600'00"    4045'00"    4100'00"
BATTLE MOUNTAIN   E   -11615'00"   -11600'00"    4045'00"    4100'00"
BATTLE MOUNTAIN   E   -11615'00"   -11600'00"    4030'00"    4045'00"
BATTLE MOUNTAIN   E   -11615'00"   -11600'00"    4030'00"    4045'00"
BATTLE MOUNTAIN   E   -11615'00"   -11600'00"    4045'00"    4100'00"
BULL RUN MOUNTAINS   E   -11630'00"   -11615'00"    4145'00"    4200'00"
BULL RUN MOUNTAINS   E   -11615'00"   -11600'00"    4145'00"    4200'00"
BULL RUN MOUNTAINS   E   -11630'00"   -11615'00"    4130'00"    4145'00"
BULL RUN MOUNTAINS   E   -11615'00"   -11600'00"    4130'00"    4145'00"
BULL RUN MOUNTAINS   E   -11630'00"   -11615'00"    4145'00"    4200'00"
BULL RUN MOUNTAINS   E   -11615'00"   -11600'00"    4145'00"    4200'00"
BULL RUN MOUNTAINS   E   -11630'00"   -11615'00"    4130'00"    4145'00"
BULL RUN MOUNTAINS   E   -11615'00"   -11600'00"    4130'00"    4145'00"
BULL RUN MOUNTAINS   W   -11645'00"   -11630'00"    4145'00"    4200'00"
BULL RUN MOUNTAINS   W   -11645'00"   -11630'00"    4130'00"    4145'00"
BULL RUN MOUNTAINS   W   -11700'00"   -11645'00"    4130'00"    4145'00"
BULL RUN MOUNTAINS   W   -11700'00"   -11645'00"    4145'00"    4200'00"
BULL RUN MOUNTAINS   W   -11700'00"   -11645'00"    4130'00"    4145'00"
BULL RUN MOUNTAINS   W   -11645'00"   -11630'00"    4130'00"    4145'00"
BULL RUN MOUNTAINS   W   -11645'00"   -11630'00"    4145'00"    4200'00"
BULL RUN MOUNTAINS   W   -11700'00"   -11645'00"    4145'00"    4200'00"
CRESCENT VALLEY   E   -11615'00"   -11600'00"    4000'00"    4015'00"
CRESCENT VALLEY   E   -11615'00"   -11600'00"    4015'00"    4030'00"
CRESCENT VALLEY   E   -11615'00"   -11600'00"    4015'00"    4030'00"
CRESCENT VALLEY   E   -11615'00"   -11600'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   E   -11430'00"   -11415'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   E   -11415'00"   -11400'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   E   -11430'00"   -11415'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   E   -11415'00"   -11400'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   E   -11415'00"   -11400'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   E   -11430'00"   -11415'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   E   -11430'00"   -11415'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   E   -11415'00"   -11400'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   E   -11430'00"   -11415'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   E   -11415'00"   -11400'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   E   -11415'00"   -11400'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   E   -11430'00"   -11415'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   W   -11500'00"   -11445'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   W   -11445'00"   -11430'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   W   -11445'00"   -11430'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   W   -11500'00"   -11445'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   W   -11445'00"   -11430'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   W   -11500'00"   -11445'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   W   -11500'00"   -11445'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   W   -11445'00"   -11430'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   W   -11445'00"   -11430'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   W   -11500'00"   -11445'00"    4000'00"    4015'00"
CURRIE   W   -11445'00"   -11430'00"    4015'00"    4030'00"
CURRIE   W   -11500'00"   -11445'00"    4015'00"    4030'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11530'00"   -11515'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11515'00"   -11500'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11530'00"   -11515'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11515'00"   -11500'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11530'00"   -11515'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11515'00"   -11500'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11515'00"   -11500'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11530'00"   -11515'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11515'00"   -11500'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11530'00"   -11515'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11515'00"   -11500'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   E   -11530'00"   -11515'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11600'00"   -11545'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11545'00"   -11530'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11545'00"   -11530'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11600'00"   -11545'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11600'00"   -11545'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11545'00"   -11530'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11600'00"   -11545'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11545'00"   -11530'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11600'00"   -11545'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11545'00"   -11530'00"    4100'00"    4115'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11545'00"   -11530'00"    4115'00"    4130'00"
DOUBLE MOUNTAIN   W   -11600'00"   -11545'00"    4115'00"    4130'00"
ELKO   E   -11530'00"   -11515'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   E   -11515'00"   -11500'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   E   -11530'00"   -11515'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   E   -11515'00"   -11500'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   E   -11530'00"   -11515'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   E   -11530'00"   -11515'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   E   -11515'00"   -11500'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   E   -11515'00"   -11500'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   E   -11530'00"   -11515'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   E   -11515'00"   -11500'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   E   -11530'00"   -11515'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   E   -11515'00"   -11500'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   W   -11600'00"   -11545'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   W   -11545'00"   -11530'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   W   -11545'00"   -11530'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   W   -11600'00"   -11545'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   W   -11545'00"   -11530'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   W   -11600'00"   -11545'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   W   -11545'00"   -11530'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   W   -11600'00"   -11545'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   W   -11545'00"   -11530'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   W   -11600'00"   -11545'00"    4030'00"    4045'00"
ELKO   W   -11600'00"   -11545'00"    4045'00"    4100'00"
ELKO   W   -11545'00"   -11530'00"    4045'00"    4100'00"
JACKPOT   E   -11430'00"   -11415'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   E   -11415'00"   -11400'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   E   -11430'00"   -11415'00"    4130'00"    4145'00"
JACKPOT   E   -11415'00"   -11400'00"    4130'00"    4145'00"
JACKPOT   E   -11415'00"   -11400'00"    4130'00"    4145'00"
JACKPOT   E   -11430'00"   -11415'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   E   -11430'00"   -11415'00"    4130'00"    4145'00"
JACKPOT   E   -11415'00"   -11400'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   E   -11430'00"   -11415'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   E   -11415'00"   -11400'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   E   -11430'00"   -11415'00"    4130'00"    4145'00"
JACKPOT   E   -11415'00"   -11400'00"    4130'00"    4145'00"
JACKPOT   W   -11500'00"   -11445'00"    4130'00"    4145'00"
JACKPOT   W   -11445'00"   -11430'00"    4130'00"    4145'00"
JACKPOT   W   -11445'00"   -11430'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   W   -11500'00"   -11445'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   W   -11445'00"   -11430'00"    4130'00"    4145'00"
JACKPOT   W   -11500'00"   -11445'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   W   -11500'00"   -11445'00"    4130'00"    4145'00"
JACKPOT   W   -11445'00"   -11430'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   W   -11500'00"   -11445'00"    4130'00"    4145'00"
JACKPOT   W   -11445'00"   -11430'00"    4130'00"    4145'00"
JACKPOT   W   -11445'00"   -11430'00"    4145'00"    4200'00"
JACKPOT   W   -11500'00"   -11445'00"    4145'00"    4200'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   E   -11530'00"   -11515'00"    4145'00"    4200'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   E   -11530'00"   -11515'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   E   -11515'00"   -11500'00"    4145'00"    4200'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   E   -11515'00"   -11500'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   E   -11530'00"   -11515'00"    4145'00"    4200'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   E   -11515'00"   -11500'00"    4145'00"    4200'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   E   -11530'00"   -11515'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   E   -11515'00"   -11500'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   W   -11545'00"   -11530'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   W   -11600'00"   -11545'00"    4145'00"    4200'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   W   -11545'00"   -11530'00"    4145'00"    4200'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   W   -11600'00"   -11545'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   W   -11600'00"   -11545'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   W   -11545'00"   -11530'00"    4145'00"    4200'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   W   -11545'00"   -11530'00"    4130'00"    4145'00"
JARBIDGE MOUNTAINS   W   -11600'00"   -11545'00"    4145'00"    4200'00"
LOUSE CANYON   E   -11715'00"   -11700'00"    4200'00"    4215'00"
LOUSE CANYON   E   -11715'00"   -11700'00"    4200'00"    4215'00"
OSGOOD MOUNTAINS   E   -11715'00"   -11700'00"    4100'00"    4115'00"
OSGOOD MOUNTAINS   E   -11715'00"   -11700'00"    4115'00"    4130'00"
OSGOOD MOUNTAINS   E   -11715'00"   -11700'00"    4115'00"    4130'00"
OSGOOD MOUNTAINS   E   -11715'00"   -11700'00"    4100'00"    4115'00"
OSGOOD MOUNTAINS   E   -11715'00"   -11700'00"    4115'00"    4130'00"
OSGOOD MOUNTAINS   E   -11715'00"   -11700'00"    4100'00"    4115'00"
QUINN RIVER VALLEY   E   -11715'00"   -11700'00"    4130'00"    4145'00"
QUINN RIVER VALLEY   E   -11715'00"   -11700'00"    4145'00"    4200'00"
QUINN RIVER VALLEY   E   -11715'00"   -11700'00"    4145'00"    4200'00"
QUINN RIVER VALLEY   E   -11715'00"   -11700'00"    4130'00"    4145'00"
RUBY LAKE   E   -11530'00"   -11515'00"    4015'00"    4030'00"
RUBY LAKE   E   -11530'00"   -11515'00"    4000'00"    4015'00"
RUBY LAKE   E   -11515'00"   -11500'00"    4015'00"    4030'00"
RUBY LAKE   E   -11515'00"   -11500'00"    4000'00"    4015'00"
RUBY LAKE   E   -11515'00"   -11500'00"    4015'00"    4030'00"
RUBY LAKE   E   -11530'00"   -11515'00"    4015'00"    4030'00"
RUBY LAKE   E   -11530'00"   -11515'00"    4000'00"    4015'00"
RUBY LAKE   E   -11515'00"   -11500'00"    4000'00"    4015'00"
RUBY LAKE   W   -11600'00"   -11545'00"    4015'00"    4030'00"
RUBY LAKE   W   -11600'00"   -11545'00"    4000'00"    4015'00"
RUBY LAKE   W   -11545'00"   -11530'00"    4000'00"    4015'00"
RUBY LAKE   W   -11545'00"   -11530'00"    4015'00"    4030'00"
RUBY LAKE   W   -11545'00"   -11530'00"    4000'00"    4015'00"
RUBY LAKE   W   -11600'00"   -11545'00"    4000'00"    4015'00"
RUBY LAKE   W   -11600'00"   -11545'00"    4015'00"    4030'00"
RUBY LAKE   W   -11545'00"   -11530'00"    4015'00"    4030'00"
TUSCARORA   E   -11630'00"   -11615'00"    4115'00"    4130'00"
TUSCARORA   E   -11615'00"   -11600'00"    4115'00"    4130'00"
TUSCARORA   E   -11615'00"   -11600'00"    4100'00"    4115'00"
TUSCARORA   E   -11630'00"   -11615'00"    4100'00"    4115'00"
TUSCARORA   E   -11630'00"   -11615'00"    4115'00"    4130'00"
TUSCARORA   E   -11615'00"   -11600'00"    4115'00"    4130'00"
TUSCARORA   E   -11630'00"   -11615'00"    4100'00"    4115'00"
TUSCARORA   E   -11615'00"   -11600'00"    4100'00"    4115'00"
TUSCARORA   W   -11645'00"   -11630'00"    4100'00"    4115'00"
TUSCARORA   W   -11645'00"   -11630'00"    4115'00"    4130'00"
TUSCARORA   W   -11700'00"   -11645'00"    4100'00"    4115'00"
TUSCARORA   W   -11700'00"   -11645'00"    4115'00"    4130'00"
TUSCARORA   W   -11645'00"   -11630'00"    4100'00"    4115'00"
TUSCARORA   W   -11700'00"   -11645'00"    4100'00"    4115'00"
TUSCARORA   W   -11645'00"   -11630'00"    4115'00"    4130'00"
TUSCARORA   W   -11700'00"   -11645'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   E   -11415'00"   -11400'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   E   -11430'00"   -11415'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   E   -11430'00"   -11415'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   E   -11415'00"   -11400'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   E   -11430'00"   -11415'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   E   -11430'00"   -11415'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   E   -11415'00"   -11400'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   E   -11415'00"   -11400'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   E   -11430'00"   -11415'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   E   -11430'00"   -11415'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   E   -11415'00"   -11400'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   E   -11415'00"   -11400'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   W   -11445'00"   -11430'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   W   -11500'00"   -11445'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   W   -11500'00"   -11445'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   W   -11445'00"   -11430'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   W   -11500'00"   -11445'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   W   -11445'00"   -11430'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   W   -11500'00"   -11445'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   W   -11445'00"   -11430'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   W   -11445'00"   -11430'00"    4115'00"    4130'00"
WELLS   W   -11445'00"   -11430'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   W   -11500'00"   -11445'00"    4100'00"    4115'00"
WELLS   W   -11500'00"   -11445'00"    4115'00"    4130'00"
WENDOVER   E   -11430'00"   -11415'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   E   -11415'00"   -11400'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   E   -11415'00"   -11400'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   E   -11430'00"   -11415'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   E   -11430'00"   -11415'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   E   -11415'00"   -11400'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   E   -11430'00"   -11415'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   E   -11415'00"   -11400'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   E   -11430'00"   -11415'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   E   -11415'00"   -11400'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   E   -11430'00"   -11415'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   E   -11415'00"   -11400'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   W   -11500'00"   -11445'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   W   -11445'00"   -11430'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   W   -11445'00"   -11430'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   W   -11500'00"   -11445'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   W   -11500'00"   -11445'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   W   -11445'00"   -11430'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   W   -11445'00"   -11430'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   W   -11500'00"   -11445'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   W   -11445'00"   -11430'00"    4045'00"    4100'00"
WENDOVER   W   -11445'00"   -11430'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   W   -11500'00"   -11445'00"    4030'00"    4045'00"
WENDOVER   W   -11500'00"   -11445'00"    4045'00"    4100'00"

Back to Top

Additional 1 deg DEM maps are available for this county:
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
ELKO   E   -11500'00"   -11400'00"    4000'00"    4100'00"
ELKO   W   -11600'00"   -11500'00"    4000'00"    4100'00"
JORDAN VALLEY   W   -11800'00"   -11700'00"    4200'00"    4300'00"
MC DERMITT   E   -11700'00"   -11600'00"    4100'00"    4200'00"
MC DERMITT   W   -11800'00"   -11700'00"    4100'00"    4200'00"
WELLS   W   -11600'00"   -11500'00"    4100'00"    4200'00"
WINNEMUCCA   E   -11700'00"   -11600'00"    4000'00"    4100'00"

Back to Top

Additional LULC (Geo) maps are available for this county:
NAME MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
ELKO   -11600'04"   -11400'02"    3959'59"    4100'01"
JORDAN VALLEY   -11800'04"   -11559'59"    4159'58"    4300'02"
MCDERMITT   -11800'04"   -11600'01"    4059'58"    4200'02"
WELLS   -11600'06"   -11400'00"    4059'58"    4200'00"
WINNEMUCCA   -11800'03"   -11600'02"    3959'59"    4100'00"

Back to Top

Additional LULC (UTM) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
ELKO   585262   752275   4428199   4543133   11
JORDAN VALLEY   417100   581536   4650208   4761348   11
MCDERMITT   415805   582788   4539178   4650320   11
WELLS   583966   748458   4539181   4654134   11
WINNEMUCCA   414557   584064   4428197   4539243   11

Back to Top

Additional LULC (Standard) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
ELKO   585262   752275   4428199   4543133   11
JORDAN VALLEY   417100   581536   4650208   4761348   11
MCDERMITT   415805   582788   4539178   4650320   11
WELLS   583966   748458   4539181   4654134   11
WINNEMUCCA   414557   584064   4428197   4539243   11

Back to Top

Additional DLG (UTM) maps are available for this county
Additional DLG (Standard) maps are available for this countyAir Dispersion
Modeling & Risk
Assessment#1 Meteorological Resource Center


courses
courses
CALPUFF View
Advanced Air Dispersion Model


Home | Terrain Data | LULC Data | DLG Data | Contact | About

Copyright © 2002-2008 Lakes Enviornmental Software
www.WebLakes.com | www.webGIS.com | www.WebMET.com